Politiet registrerte rekordmange overfallsvoldtekter i Oslo i 2009. I løpet av fjoråret ble det begått 21 overfallsvoldtekter i Oslo – dobbelt så mange som i 2008 – noe som er det høyeste registrerte antallet siden politiet begynte å samle tallene i 2006.

Samtlige overfallsvoldtekter de siste tre årene er utelukkende begått av ikke-vestlige innvandrere, mens ofrene er norske kvinner med et «etnisk nordisk utseende»:

17 av 21 ofre er norske kvinner med etnisk nordisk utseende. I 2008 hadde ni av 11 ofre etnisk norsk utseende.

– Det bør settes spørsmålstegn ved om gjerningsmennene i disse sakene har et kvinnesyn som må behandles, sier Hanne Kristin Rohde i Oslo-politiet til NRK.

Politisjefen går hardt ut i denne saken, til tross for at hun vet at dette er et betent tema.

– Hensikten er å fortelle sannheten og skape et bedre samfunn. Derfor håper jeg debatten handler om det, sier Rohde.

Også i Stavanger er ikke-vestlige menn overrepresentert når det gjelder overfallsvoldtekter eller forsøk på samme. I løpet av 2008 og til november 2009 mottok Stavangerpolitiet 17 anmeldelser for overfallsvoldtekter eller forsøk på overfallsvoldtekt, de seks såkalte taxi-voldtektene inkludert. I 16 av de 17 sakene ble gjerningsmennene beskrevet som ikke-vestlige av ofrene.

I kjølvannet av taxi-voldtektene – der politiet til slutt valgte å fraråde unge kvinner å ta taxi alene – gikk religionsforsker med Islam som spesialfelt, Jan Opsal ved Misjonshøgskolen i Stavanger, ut med kraftig kritkk til hvordan asylsøkere blir introdusert for det norske samfunnet:

– Hele mottaksapparatet og asylmottakene må ta mer på alvor å gi asylsøkere som kommer til Norge bedre introduksjonskurs om det norske samfunn og hvordan norske kvinner ter seg, sier Opsal til NRK.

Religionsforskeren mener de mange overfallsvoldtektene i Stavanger den siste tiden viser at dagens introduksjonskurs for asylsøkere ikke kan være gode nok.

– Målet må være at asylsøkere lærer å se forskjell på den kjønnstradisjon de kommer fra og den de kommer til. De må lære seg at norske kvinner ikke er dårligere enn muslimske kvinner og er fritt vilt, selv om de oppfører seg annerledes enn det de er vant til, sier Opsal.

Religionforsker Jan Opsal forklarer muslimske menn sitt syn på kvinner på denne måten.

– Kvinner som er ugift hører til i barndomshjemmet fram til hun finner en ektemann, og skal som oftest ikke ferdes alene i det offentlige rom. Kvinnen skal beskytte sin ære med tanke på et framtidig ekteskap. Bryter hun disse grensene, så betyr det at hun også bryter med sin egen respekt, og dermed også med sitt krav på å holde på grensene rundt seg selv, forklarer Opsal.

Opsal forklarte at en muslimsk mann ut fra islamsk etikk ikke har rett til å forgripe seg på en kvinne, men når dette likevel skjer kan det ha sammenheng med at han tolker norske kvinners atferd som seksuelt inviterende:

– En enslig muslimsk asylsøker som kommer fra et samfunn med strenge restriksjoner på hvordan kvinner klar seg og ferdes i det offentlige rom, vil tolke adferden til norske kvinner som en invitasjon til å prøve seg. Når han da blir avvist kan dette få utslag av frustrasjon og sinne, sier religionsforsker Jan Opsal.

Også politioverbetjent og spesialist på etterforskning av seksuelle overgrep, Tor Erik Riska Thorsen i Rogaland politidistrikt, mener at ikke-vestlige menns overrepresentasjon på voldtektsstatistikken skyldes et urgammelt kvinnesyn og lite åpenhet om seksualitet:

Mange av innvandrerne i Rogaland kommer fra utkantstrøk hvor et forhistorisk kvinnesyn lever godt, forklarer Thorsen. Dette synet tar menn med seg til andre land.

– Når en lettkledd, beruset kvinne setter seg alene inn i en taxi, har hun i utgangspunktet syndet allerede. En muslimsk kvinne kan ikke gjøre det. De som overfalt og voldtok kvinner på gata, har ment at de har vært i sin fulle rett. De har sett en beruset kvinne uten følge. Hun blir da regnet som fritt vilt i noen muslimske miljøer. Og etter egen oppfatning har mennene en forestilling om at kvinnene ikke har noen verdi som vitne i en straffesak, sier Thorsen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har nå iverksatt et nytt prosjekt der unge asylsøkere skal lære om norsk kvinnesyn og vestlig syn på seksualitet gjennom opplysningsfilmen «Min kropp». UDI har tatt initiativ til å lage filmen, som skal hjelpe unge asylsøkere med kvinnesyn, seksualitet og prevensjon.

Aftenposten: Rekordmange overfallsvoldtekter i Oslo

NRK: Rekordmange overfallsvoldtekter

Asylsøkere skal lære om norsk kvinnesyn og vestlig syn på seksualitet