Samtlige anmeldte overfallsvoldtekter de siste tre år er begått av ikke-vestlige innvandrere. Det er påfallende at gjerningsmennene kun er ikke-vestlige. Det er også uvanlig at NRK er så direkte i formen, i et følsomt tema.

Overfallsvoldtekter begås av ikke-vestlige innvandrere. NRKs Eirik Veum og Gaute Zakariassen er rett på sak.

Oslopolitiet har nå gått gjennom samtlige tilfeller av anmeldte overfallsvoldtekter de siste tre årene, og mener å ha dannet seg et klart bilde av hvem som gjennomfører denne type voldtekter.

– Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land. De er ofte asylsøkere, og kommer ofte fra traumatiserte land eller land med et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge, sier Hanne Kristin Rohde, leder i oslopolitiets vold- og sedelighetsseksjon.

NRK linker til en sak fra høsten 2008 hvor voldtektsutvalget anslår at det begås mellom 8.000 og 16.000 voldtekter årlig. Når man vet at det bare ble anmeldt 161 voldtekter i Oslo i 2007, forstår man at mørketallene er svært store.

Hvorfor er det så få som anmelder? Overfallsvoldtektene er en egen, spesielt grov kategori. At det utelukkende er utlendinger utenfra Europa som er anmeldt, gjør inntrykk.

I Sverige ble det anmeldt 5.300 voldtekter i løpet av et år. Hvis man regner at antall uanmeldte er like mange som i Norge – dvs. at ni av 10 ikke anmeldes, snakker vi om rundt 50.000 voldtekter på ett år, i et land med 9 millioner innbyggere. Det er svært mange.

Det er grunn til å tro at ikke-vestlige menn også er overrepresentert på denne statistikken. Men hittil har det ikke vært politisk opportunt å dokumentere det. Tallene fra Oslo-politiet kan tvinge frem mer klassifisering og registering.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂