Nytt

Innvandrere er kraftig overrepresentert som utøvere av vold i Oslo: Nesten tre av fire som dømmes for den groveste volden er innvandrere.

70 prosent av de dømte i Oslo tingrett fra 1. januar 2018 til i dag har innvandrerbakgrunn, melder TV 2. Det vil si at de enten selv har innvandret, eller har to foreldre som begge er født utenlands.

Totalt 140 personer har blitt dømt for grov kroppsskade og grov kroppskrenkelse i Oslo det siste året, blant annet knivstikking, slag og mishandling.

Noen av ofrene er påført livsvarige skader. I en tredjedel av sakene er det brukt kniv, glass eller flaske.

Innvandrere utgjør ifølge Statistisk sentralbyrå 33 prosent av Oslos befolkning. Dette tallet omfatter samtlige innvandrere, også dansker, tyskere og amerikanere; nasjonaliteter som ikke markerer seg på statstikken over dømte i norske rettssaler.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk er ikke overrasket.

– De er mer sårbare, de har opplevd mer traumer. En del av dem kommer fra voldelige kulturer, og det tar de med seg. Og så er det en del som ikke er osloborgere, som kommer fra andre land og kun oppholder seg her i noen få måneder, sier Bjørnebekk.

Ikke alle dommene er rettskraftige, flere er anket til lagmannsretten.

 

Les om Documents egne undersøkelser av dommer fra Oslo tingrett fra 2014 og 2015:

Ett år i Oslo tingrett: Voldtekt i Det nye Norge

Ni måneder i Oslo tingrett: Ran i det nye Norge

Vold i det nye Norge – mer fra Oslo tingrett

Ett år i Oslo tingrett: Familievold i det nye Norge

 

Les også