En somalisk mor i 30-årene er dømt til fire og et halvt års fengsel for grov vold mot sine to eldste barn.

Oslo-kvinnen, som opprinnelig er fra Somalia, ble i Oslo tingrett dømt til fire års fengsel. Borgarting lagmannsrett skjerpet straffen onsdag, skriver Aftenposten.

Ifølge dommen varte den grove volden mot de to eldste døtrene fra 2012 til 2016. I løpet av de årene ble døtrene, som i dag er henholdsvis 12 og 8 år gamle, påført en rekke arr.

Da barnevernet valgte å akuttplassere døtrene, klarte moren i 2016 å sende de to yngste ut av landet. Ifølge retten oppholder de to seg trolig fortsatt i Somalia.

De rettsoppnevnte sakkyndige konkluderte før dommen med at kvinnen trolig har hatt «en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen». De konkluderte imidlertid ikke med at hun var psykotisk.

Forsvarer Steingrim Wolland kommenterte ikke dommen da Aftenposten kontaktet ham.

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre. 

 

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!