Illustrasjonsfoto.

To menn begikk flere utspekulerte, grove tyverier og bedragerier mot kvinner helt opp til 94 års alder. Oslo tingrett dømte dem til samfunnsstraff.

Retten hørte forklaringene til sju kvinner i alderen 83 til 94 år – flere av dem var over 90. Ifølge dommen har ranene og bedrageriene skapt stor utrygghet for flere av de fornærmede.

Dommen beskriver at de to er tremenninger både på mors- og farssiden. To av de fornærmede opplyste i retten at svindlerne snakket gebrokkent norsk.

Tremenningene var tiltalt for fem grove bedragerier, to forsøk på grove bedragerier og tre grove tyverier mot sju eldre kvinner i Oslo mellom 10. oktober og 3. november 2016.

Alle sju avga vitneforklaringer da saken gikk i Oslo tingrett mellom 11. og 13. oktober.

Kvinnene forklarte at ble kontaktet per telefon, med beskjed om at det muligens var noe feil med TV-en, og at det ville komme en reparatør fra GET eller Canal Digital. Deretter kom en mann og ringte på, han ble sluppet inn og ba om penger for tjenesten. Kontanter ble ikke akseptert, og gjerningsmannen fikk i flere tilfeller utlevert kort og kode. Etter å ha skyldt på feil på betalingsterminalene, forsvant gjerningsmannen.

Kort tid etter ble det tatt ut til dels store beløp i form av kontantuttak fra minibank, postkontor og i butikk.

– Lite troverdig bortforklaring

Retten festet ingen lit til de tiltaltes forklaringer om at de fikk kortene fra en ukjent mann, som de hadde møtt tilfeldig. «Forklaringene fremstår som lite troverdige bortforklaringer», heter det i dommen.

Retten dømte 18-åringen for tre tilfeller av grovt tyveri, fem tilfeller av grovt bedrageri og to forsøk på grovt bedrageri. Aktor la ned påstand om samfunnsstraff i 420 timer med en gjennomføringstid på ett år, noe retten tok til følge. I tillegg må han betale erstatninger til Nordea, DNB og en av kvinnene på til sammen 173.800 kroner.

Den fire år eldre tremenningen ble dømt for ett grovt tyveri og to grove bedragerier. Aktor ba om sju måneders fengsel, men retten mente en samfunnsstraff i 150 timer med en gjennomføringstid på fem måneder var en passende reaksjon. Han holdes i tillegg solidarisk ansvarlig for en erstatning på 75.000 kroner.

Slipper sakskostnader

Den yngste av de to tiltalte erkjente delvis straffskyld, noe retten mener er en formildende omstendighet. I tillegg mener retten det er formildende at forholdene de er dømt for skjedde for ett år siden, og for den yngste er det en formildende omstendighet at han ikke var fylt 18 år da bedrageriene ble gjennomført.

I skjerpende retning trekker retten fram at bedrageriene og tyveriene er begått overfor mennesker i høy alder, som er en av de mest sårbare og forsvarsløse gruppene i samfunnet. I tillegg er det skjerpende at gjennomføringen av bedrageriene og tyveriene bar preg av at det var planlagt og utført på en «profesjonell, utspekulert og organisatorisk måte».

En av de eldre kvinnene valgte å flytte fordi hun følte seg utrygg i sitt eget hjem etter det som skjedde, fremgår det av dommen.

Flesteparten av de fornærmede forklarte at de har følt frykt, skam, flauhet og redsel i ettertid.

De to slipper å betale sakskostnader siden de verken har inntekt eller formue. Siden de er idømt betydelige erstatningsbeløp, konkluderer Oslo tingrett med at det ikke er mulig å oppnå betaling. Dommen var enstemmig.

Mest lest

Les også