Torsdag falt dommen mot de 19 ungdommene som sto tiltalt for flere grove ran og tyverier på Stovner i Oslo i fjor vår. Èn av de 15 dømte har norsk navn. Mer enn to tredeler av ofrene har norske navn (16 av 23). De yngste ofrene var 9 og 10 år gamle, flere var 12.

Fem av de mest aktive ranerne fikk fengselsstraff. Ni av de tiltalte frifinnes for flere av tiltalepunktene, fire frifinnes helt.

Den mest aktive 18-åringen ble dømt til ett år og seks måneder i fengsel. Han var tiltalt for 17 ran og tyverier, blant annet ran av en niåring og en tiåring.

En 19-åring ble dømt til ett års fengsel. Han ble i dommen beskrevet som en lederskikkelse i gjengen, og ble dømt for seks ran. Han truet til seg mobiltelefoner ved hjelp av knokejern.

En annen må sone fire måneder bak murene, mens to andre av de tiltalte må sone henholdsvis 45 og 30 dager i fengsel. Seks av de tiltalte ble dømt til samfunnsstraff, mens fire av de tiltalte ble dømt til betinget fengsel i 120 og 60 dager.

For de tiltalte som var 18 år på gjerningstidspunktet har retten funnet det riktig å idømme fengselsstaff, heter det i dommen.

Retten har gjennomgående gitt mildere dommer enn det aktor ba om, fordi de tiltalte «må sies å være i en rehabiliteringssituasjon med miljøskifte, skolegang eller arbeid. Livsførselen synes å være mer konstruktiv» som det heter i dommen. Forøvrig legges det vekt på «deres unge alder».

Unge var i hvert fall ofrene. Dommen beskriver hva som kan skje når to gutter på 9 og 10 år er bekymringsløst på vei hjem fra skolen, fredag 31. mai 2013:

De to tiltalte, (Abid) og (Mohammad), passerte dem. Plutselig snudde de seg og tiltalte Mohammad gikk tilbake mot de fornærmede mens tiltalte Abid stilte seg ved utgangen av undergangen. De fornærmede hadde ingen mulighet for å komme seg unna.

Med aggressiv stemme ba Mohammad om å få de fornærmedes telefoner. Begge guttene hadde telefonene fremme, men de nektet å gi dem fra seg. Mohammad tok da tak i lillefingen til (tiåringen) og bøyde den hardt bakover, og således tvang (tiåringen) til å gi fra seg telefonen.

(Niåringen) prøvde å løpe unna, men Mohammad fikk tak i ham og slengte ham i bakken. Så ble telefonen hans dratt ut av hånden.

Begge de fornærmede forklarte om mareritt og angst i ettertid. De tiltalte hadde truet med å drepe dem hvis de kontaktet politiet, og de fornærmede fryktet ennå represalier.

I dommen kommer det fram at flere av de fornærmede er preget av ransopplevelsene. Et av ransofrene forklarte at han fortsatt krysser veien dersom han blir usikker på de rundt seg, mens en annen sier han helst ikke skulle gått på skole i Groruddalen.

Alle fornærmede som har blitt frastjålet telefoner får 10.000 kroner i erstatning, bortsett fra en av de fornærmede som får 15.000.