Under den store ranssaken som gikk for Oslo tingrett for to år siden, ble det avdekket at 16 av de 19 personene som ble dømt, hadde utenlandsk opphav.

For å undersøke om denne saken gav et representativt bilde av ranskriminaliteten i hovedstaden, gikk vi i mai 2014 gjennom dommene i ranssaker i tidsrommet 1. februar til 16. mai samme år, og fant at 17 av 22 dømte hadde utenlandskklingende navn, nesten samtlige ikke-vestlige, som uhyre sjelden forekom i Norge for en generasjon siden. Det kunne altså nok en gang konstateres en betydelig overrepresentasjon.

Var denne bekreftelsen bare et tegn på at det fortsatt var noen «verstinger» på frifot under det som – muligens feilaktig – i sin tid ble omtalt som en ransbølge gjennom vinteren? Og kunne det hende at en undersøkelse over et lengre tidsrom ville nyansere bildet etter at den angivelige bølgen var over?

For å finne ut av dette har vi sett nærmere på de fellende dommene for brudd på straffelovens paragrafer 267 og 268 for ran og grovt ran i tiden 16. mai 2014 til 5. februar 2015 – altså et etterfølgende tidsrom av litt under ni måneders varighet.

Vi skal gå gjennom dette utvalget i en viss detalj, men for å gjøre en lang historie kort, kan vi raskt oppsummere følgende:

Det ble avsagt fellende ransdommer i 39 saker, mot i alt 68 personer.

Av disse 68 personene, var det 53 med fulle navn som i sin helhet var av ikke-norsk opprinnelse, hvilket i praksis nesten alltid vil si ikke-vestlig opprinnelse. 10 hadde helt norske navn, mens 5 hadde navn sammensatt av norske og utenlandske elementer.

En umiddelbar observasjon er altså at 53 av 68 og 17 av 22 er nesten identiske forholdstall – henholdsvis 77,9 vs. 77,3 prosent, eller et sted mellom tre fjerdedeler og fire femtedeler. Overrepresentasjonen av personer med utenlandsk opphav er altså ugjendrivelig bekreftet, om enn navnet ikke i absolutt alle tilfellene er en garanti for identifikasjon av opphavet.

I 22 av sakene var det én domfelt, i 17 av dem var det to eller flere. I endel av sakene ble den eller de tiltalte dømt for flere ran – i mange tilfeller også for andre forhold.

Av de i alt 39 sakene var det 27 som ble ført mot en eller flere personer med utenlandskklingende navn, 8 mot personer med norske navn, og 4 saker hvor de domfelte hadde et navn sammensatt av norske og utenlandske elementer, eller hvor det var flere domfelte og disse fordelte seg mellom i sin helhet norskklingende og i sin helhet utenlandskklingende navn.

I de 27 førstnevnte sakene, var 16 mot én gjerningsmann og 11 mot to eller flere – de sistnevnte sakene utgjør altså ca. 41 % av totalen. I de 8 neste sakene, var 7 av dem mot én gjerningsmann og én sak mot to gjerningsmenn – den siste altså 12,5 % av totalen. I alle de 4 sistnevnte var det flere gjerningsmenn.

Street_robbery_B6A_2977520b

Vi skal i det følgende gå stikkordsmessig og kronologisk gjennom sakene som omfatter personer med utenlandske navn, men altså ingen dansker, tyskere, franskmenn eller amerikanere. Et gjennomgående trekk er at det hyppig forekommer betydelig voldsbruk, at straffen nesten alltid er fengsel, og at dommerne aldri er i nærheten av strafferammene, som er 5 og 12 år for henholdsvis ran og grovt ran. Ransmennene slipper med andre ord billig.

 • Den 20.5.2014 ble en 27-åring med svensk navn dømt til 10 måneders fengsel for under knivtrusler å ha ranet en kvinne for telefon og lommebok, samt for et mislykket forsøk på det samme mot en mann.
 • Den 26.5.2014 ble to personer, med fornavnene Yasser og Ahmed, uten tilknytning til Norge og for den enes vedkommende uten sikker alder, dømt til henholdsvis 1 år og 4 mnd og 1 år og 8 mnd for et brutalt knivran av penger i et apotek.
 • Den 28.5.2014 ble to personer, Suleman og Muhammad, begge i første halvdel av 20-årene dømt til 1 år og 3 mnd for et forsøk på pistolran i en frisørsalong.
 • Den 6.6.2014 ble de rumenske statsborgerne Gheorghe og Cosmin, 20 og 21 år, dømt til henholdsvis 12 og 6 måneders fengsel for to tilfeller av voldelige ran av mobiltelefon fra norske kvinner med vold. I begge tilfeller ble fornærmede lagt i bakken, i det tilfellet ble en hånd lagt på munnen, i det andre ble det tatt kvelertak. Det ene offeret sliter med angst.
 • Den 11.6.2014 ble de rumenske statsborgerne Bobi, David, Jan og Liviu, alle i første halvdel av 20-årene, dømt til fengselsstraffer på mellom 1 år og 5 mnd og 1 år og 8 mnd, for å ha slått og sparket en forsvarsløs person i den hensikt å frarøve ham telefon og gullkjede. Samtlige hadde oppholdt seg kort tid i Norge, noen av dem sporadisk, hvor de oppgav å leve av tigging, bladsalg og flaskepant. Fornærmede gikk gjennom en lang sykmeldingsperiode.
 • Den 13.6.2014 ble Jing i 30-årene, og Beriar, Afghan og Dung i 20-årene – i det som tilsynelatende er et sjeldent kriminelt samarbeid mellom det fjerne og det litt for nære Østen – dømt til fengselsstraffer fra 2 år og 10 måneder og nedover for å ha ranet telefon og kontanter fra en mann med grov bruk av vold – herunder neveslag, piskeslag med belte, spark, elektrosjokkvåpen, ørebitt og pistol i munnen. Fornærmede var sykemeldt i lang tid.
 • Den 19.6.2014 ble Abdi i 30-årene dømt til 1 års fengsel for, utover andre forhold med lavere strafferamme, å ha slått en mann i hodet sammen med en uidentifisert medsammensvoren, for deretter å ta telefonen hans. Fornærmede brakk en tann og måtte sys.
 • Den 26.6.2014 ble 24 år gamle Mohamed dømt til 8 mnd for å ha slått og sparket en annen mann for deretter å ta pengene hans, pluss noen andre mindre forhold.
 • Den 11.8.2014 ble Khadar midt i 20-årene dømt til 1 år og 7 mnd for et ransforsøk hvor det ble truet med en flaske mot halsen, foruten andre forhold (tyveri, knivbæring, narko, trusler etc.).
 • Den 13.8.2014 ble Elyas og Baber, begge i 20-årene, funnet skyldige i å ha ranet en mann for penger og telefon ved hjelp av vold og knivtrusler. Den ene av dem ble straks idømt 7 måneders innesperring. For den andre ble straffeutmålingen utsatt fordi tilregneligheten hans skulle utredes. Da dette var gjort, ble han dømt til 2 år og 3 mnd for dette forholdet og mange andre.
 • Den 11.8.2014 ble de rumenske statsborgerne Emanuel, Dorel og Marc, alle i første halvdel av 20-årene, dømt til 100 dagers fengsel for å ha forsøkt å rane en 84-åring for klokken hans, etter først å ha latt som om de trengte hjelp. Mercedesen de brukte i forbindelse med ransforsøket, hvis eierskap er uklart, ble ikke inndratt, slik påtalemyndigheten bad om.
 • Den 3.9.2014 ble Omar i 30-årene dømt til 120 dagers fengsel for verbalt å ha truet til seg en jakke og en lommebok – samt for endel andre forhold (narko etc.).
 • Den 11.9.2014 ble den under 20 år gamle Mohamed dømt til 1 års fengsel for et forsøk på ran av lommebok under knivtrussel og med kvelertak, for et ran av penger gjennomført ved hjelp av spark, samt for mindre forhold (veitrafikk, narko etc.).
 • Den 16.9.2014 ble den rumenske statsborgeren Alexandru dømt for en rekke alvorlige forhold, herunder også et ran hvor det kvinnelige offeret ble slått så hun fikk brudd i kinnbenet, overkjeven og øyehulen, hvoretter hun ble fratatt gullkjede og veske med telefon og lommebok. Fornærmede ble innlagt på sykehus og siden sykmeldt i 4 uker. Domfelte fikk 9 års fengsel.
 • Den 25.9.2014 ble Pedro dømt til 2 år og 4 mnd for fire lignende kioskran eller forsøk på samme, med kvinnelige fornærmede i tre av dem, hvor han med kniv- eller pistollignende gjenstand truet til seg røyk og penger.
 • Den 6.10.2014 ble Osman i andre halvdel av 20-årene dømt til 1 år og 5 mnd for ransforsøk mot en kassaoperatør, som ble utsatt for slag, halsgrep og trussel med spiss gjenstand mot halsen, for siden å få såvel angst som varige mén.
 • Den 17.10.2014 ble den noe over 20 år gamle Mohamed dømt til 1 år og 6 mnd for fire ran, som alle lignet hverandre idet ofrene var menn, målet var penger fra minibankkortene deres, og metoden var trusler med eller uten kniv.
 • Den 31.10.2014 ble en seriekriminell ved fornavn Kava dømt til 9 mnd for å ha truet til seg penger fra en forretning med en pistolkopi.
 • Den 17.11.2014 ble Alazar i slutten av 20-årene dømt til 11 mnd for å ha ranet en veske fra en kvinne under slag, spark og trusler om å bruke en stein mot henne – samt noen andre forhold.
 • Den 20.11.2014 ble den 37 år gamle rumenske statsborgeren Genel, som var utvist fra Norge og tidligere straffedømt, dømt til 1 år og 6 mnd for et forsøk på å rane et gullkjede fra en kvinne, som han tok halsgrep på.
 • Den 8.12.2014 ble Ismail, Nehat, Mamadu og Ylli, alle i 20-årene, dømt til 1 år og 4 mnd og nedover for å ha presset bil av veien, knust en av bilrutene med balltre, pistoltruet de to fornærmede, slått og sparket dem og stjålet mobiltelefon og penger. To av dem, kriminelle gjengangere, ble også dømt for å ha ranet en mann for telefonen hans med halsgrep, for å ha truet til seg telefonen fra atter en fornærmet, samt for andre forhold (tyverier, narko, brudd på legemiddelloven etc.).
 • Den 9.12.2014 ble Nguyen, Toufan, Mohammed og Joel, alle i 20-årene, dømt til henholdsvis 45 dager, 30 dager (begge betinget), samfunnsstraff og bot for å ha slått, dyttet og truet til seg jakke og telefon fra et enslig offer.
 • Den 15.12.2014 fikk Abdifatah, Besnik og Ibrahim alle i begynnelsen av 20-årene fengselsstraffer i intervallet fra 1 år og 7 mnd til 4 år og 6 mnd for brutale ran mot et massasjeinstitutt og en fotpleier. I førstnevnte tilfelle slo de tre personer i hodet for å rane dem for diverse verdisaker, i sistnevnte var det to fornærmede under lignende omstendigheter. Den ene av de domfelte begikk seksuelle overgrep mot to av ofrene. Det ble også idømt straff for mange andre mindre forhold.
 • Den 14.1.2015 ble den 24 år gamle seriekriminelle Habib dømt til 1 år og 2 mnd for å ha ranet en mann for lommebok og telefon ved å utgi seg for å være en politimann som ransaket ham – samt en rekke andre mindre forhold.
 • Den 14.1.2015 ble den 27 år gamle seriekriminelle Hussain dømt til 35 dagers fengsel for å ha ranet en mobiltelefon under drapstrusler.
 • Den 19.1.2015 ble Hicham og Hassan, begge først i 20-årene, dømt til 1 års fengsel for knivran av mobiltelefon under trusler og vold.
 • Den 28.1.2015 ble Sebastijan, midt i 20-årene dømt til 6 mnd for å ha prøvd å true en mann med en flaske til å ta ut penger fra en minibank.

Her følger så de 8 sakene med norske gjerningsmenn:

 • Den 11.8.2014 ble Vetle i 20-årene dømt til samfunsstraff for å ha knivtruet til seg en telefon og et fotoapparat.
 • Den 15.10.2014 ble den 33 år gamle Tor idømt en bot på 10.000 kr for å ha sparket en mann og prøvd å ta pengene hans.
 • Den 14.11.2014 ble Richard først i 30-årene dømt til samfunnsstraff for under knivtrusler å ha ranet en mann for penger ved en minibank.
 • Den 13.11.2014 ble vanekriminelle Michael først i 20-årene dømt til 1 år og 6 mnd for en lang rekke forhold, det mest alvorlige å ha slått en mann og ranet telefonen hans.
 • Den 27.11.2014 ble en 22 år gammel vanekriminell mann med et sjeldent navn dømt til 2 år for et brutalt hjemmeran han og andre uidentifiserte som han beskytter, utførte maskert og væpnet mot flere personer, hvor de truet til seg verdisaker med kniv, øks og pistol.
 • Den 19.12.2014 ble vanekriminelle Michael først i 30-årene dømt til 2 års fengsel for en rekke større og mindre forhold, herunder fire ran og ett ransforsøk, hvor han med knuffing eller trusler med sprøyte eller kniv ranet apotek og butikker for kontanter.
 • Den 20.1.2015 ble 41 år gamle Olav dømt til samfunnsstraff for å pistoltruet til seg en bil han sa han trengte («skal bare til Ekeberg»).
 • Den 30.1.2015 ble 39 år gamle Trond og 29 år gamle Simen dømt til 1 år og 10 mnd for å ha frihetsberøvet, bundet og sparket en rullestolbruker for å true til seg penger og verdisaker.

Endelig følger de 4 «blandede» sakene:

 • Den 15.8.2014 ble Ahmed, Fredrik og Antonio, alle i 20-årene, dømt til 1 år og 4 mnd og nedover for å ha sparket ned en mann og tatt lommeboken hans.
 • Den 18.8.2014 ble Anders og Yannick, begge i 20-årene, dømt til 1 år og 2/4 mnd for et pistolran av en mobiltelefon og et knivran av en lommebok.
 • Den 11.9.2014 ble Arul, Anthony, Morgan, Thanes og Ismail, alle først i 20-årene dømt til 1 år og 4 mnd og nedover for i alt sju ran, seks telefoner og en lommebok. Morgan var bare med på to av ranene, og slapp unna med samfunnsstraff.
 • Den 2.10.2014 ble Luiz, Lester og Vy, alle i 20-årene, dømt til samfunnsstraffer for to ran av to telefoner og en lommebok.

Det finnes altså ingen tvil om at de utenlandske, i praksis ikke-vestlige eller rumenske, ransmennene, for de er menn alle sammen, jevnt over er sterkt overrepresentert i antall, opptrer hyppigere i gruppe, begår grovere vold, og blir dømt til lengre straffer, ofte for flere forhold.

Ytterligere import av en ikke-vestlig og østeuropeisk underklasse til Norges hovedstad, er altså ensbetydende med en større fare – for de overveiende norske ofrene – for å bli utsatt for ran, ikke sjelden med leie ettervirkninger for ofrene.

Det er brutalt, men det er sannheten.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂