Fire menn og en kvinne er dømt for å ha bortført en mann og utsatt ham for grov vold på Holmlia i Oslo høsten 2015.

En 21 år gammel mann er dømt til fem år og én måned i fengsel for grov legemsbeskadigelse, frihetsberøvelse og trusler. Straffeutmålingen for de fem tiltalte i saken spenner fra fem år til fem år og ti måneder, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

Saken ble bredt omtalt i nyhetsmediene høsten 2015, da en mann ble utsatt for spark og slag mot hodet og kroppen før han ble fraktet bort fra åstedet i Liakollveien sør i Oslo. Han var tilsynelatende sporløst forsvunnet i to døgn, før han dukket opp i et skogholt ved Mortensrud.

Da han kom til rette, var det tydelig at han under fangenskap var utsatt for ytterligere grov vold, men en gåte for politiet hvor han hadde befunnet seg mens han var borte. Mannen var selv lite samarbeidsvillig i avhør med politiet. For retten kom det fram at han var brakt til leiligheten til en av de tiltalte i Prinsdal sør i Oslo.

De øvrige fire tiltalte – tre menn og en kvinne – er domfelt for de samme forholdene, og må sammen med 21-åringen betale fornærmede 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Motivet for bortføringen var et angivelig tyveri fra leiligheten til den domfelte kvinnen i saken.