…….tre domfelte der to er tett knyttet til den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia. Foto: Privat

De svenske tilstandene kommer stadig nærmere – nå også til det norske rettsvesen. Forståelsen for kriminalitetsutviklingen i det nye norske samfunnet, synes å sitte langt inne i norske domstoler.

Borgarting lagmannsrett har senket straffen for tre yngre menn etter kidnappingssak på Holmlia i 2015. En mann og en kvinne som ble dømt i tingretten, er nå frikjent.

Mannen som nå er frifunnet, ble dømt til fem år og ni måneder fengsel i Oslo tingrett i mars. Kvinnen fikk fem år og fem måneder. Nå er begge frifunnet etter at saken ble anket til Borgarting lagmannsrett, ifølge TV2.no . De tre mennene som fremdeles er funnet skyldige i saken, har fått sine straffenivåer betydelig redusert av lagmannsretten. De tre domfelte der to er tett knyttet til den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia, har fått fengselsstraffer fra tre år og ni måneder til fire år og ni måneder. Den tredje domfelte mannen er en kjent kriminell skikkelse i Oslo.

Hendelsen fant sted 16. september 2015. En 50 år gammel mann kjørte bilen sin med den 40 år gamle frikjente kvinnen i passasjersetet. Hun fikk han til å kjøre til en parkeringsplass på Holmlia i Oslo, der hun visste at fire unge menn sto og ventet.

50-åringen skal ha blitt beskyldt for å ha tatt «noe verdifullt» fra en leilighet. Mennene fra Young Bloods hadde derfor fått et oppdrag; å få 50- åringen til å betale for det han ble beskyldt for å ha stjålet.

På parkeringsplassen ble mannen omringet og truet med pistol og utsatt for brutal vold. Etter hvert ble han lempet inn i sin egen bil og fraktet til en leilighet på Hauketo i Oslo. Boligen tilhører en av de fire voldsmennene. Også her ble han utsatt for massiv vold. Etter 48 timer slapp han fri.

Voldshandlingene er ikke bestridt av de tiltalte i saken. «Det som er omtvistet, er først og fremst hvem av de tiltalte som tok del i volden, truslene og frihetsberøvelsen og hvilken rolle hver av dem hadde», heter det i dommen.

Den 50-årige mannen har i dag fått massive psykiske skader.

Ifølge TV2 heter det i dommen fra lagmannsretten at de tre mennene som ble funnet skyldige bør få straffereduksjon som følge av politiets behandlingstid for saken. «De har ventet på en straffereaksjon i over tre år, i en tid i rask utvikling, ved inngangen til sitt voksenliv», skriver Borgarting med henvisning til mennenes unge alder.

Det norske rettsvesenet er ikke konstruert for den mafialignende virksomheten som Young Bloods og andre kriminelle gjenger nå utøver i Oslo. VG har nettopp hatt en lengre dokumentar om guttegjengen fra Holmlia som har vokst fram til å bli Oslos største gjengtrussel, med drapsforsøk, kidnappinger og narkotikainnførsler. Det norske politiet sliter naturlig nok i møte med mafiaen fra Balkan.

At politiet i det hele tatt kunne få en sak fram for domstolen, er oppsiktsvekkende, med tanke på hvilket ekstremt kriminelt og lukket miljø vi her snakker om. Nå har lagmannsretten vist at det norske rettsvesenet har langt igjen før de forstår hvilke krefter Norge står overfor. «Ved inngangen til sitt voksenliv» – som om dette er småkriminelle som røyker hasj i skogholtet. Frikjennelsen av to av de fem, i tillegg til straffereduksjonen for de øvrige involverte, er et slag i ansiktet på de som håpet at de svenske tilstandene ikke skulle feste grepet i Norge – vi rykker stadig nærmere.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.