36-åringen i ambulansen etter å ha blitt mishandlet og knivstukket 41 ganger. Foto: Politiet

Nok en gang hører vi en historie om en svært voldelig mindreårig som slipper unna nesten uten straff. Denne gang var det bare flaks som gjorde at det ikke endte med drap.

Kunne han ha vært stoppet før? Poltitiet mener det er for vanskelig å få unge kriminelle i fengsel.

Først da den notorisk voldelige 17-åringen knivstakk et uskyldig offer 41 ganger, ble han dømt til fengsel. Retten mener han vil være like farlig når han slippes ut om tre år – og politiet fortviler, melder TV 2.

Natt til 14. september 2017 møtte en 36 år gammel mann og hans kjæreste en ung mann utenfor hjemmet sitt på Vulkan i Oslo. Natten endte med at 36-åringen ble maltraktert av 17-åringen, og berget livet med et nødskrik.

– Hvordan kan samfunnet beskyttes mot unge, farlige kriminelle? lurer 36-åringen på i en melding til Åsted Norge.

– Terskelen for når man skal bruke fengsel for mindreårige er blitt veldig, veldig høy, sier lederen for politiets gatepatrulje, Jan Erik Bresil.

Bresil forteller at politiet i Oslo har registrert 17-åringen hele 175 ganger siden han var 14 år. De har sendt 40 bekymringsmeldinger til barnevernet.

Ingenting av dette har stoppet ham fra å fortsette som før.

For fire år siden vedtok Stortinget at kriminelle under 18 år skulle fengsles i langt mindre grad enn tidligere. De skulle istedet få alternative straffereaksjoner med oppfølging av kriminalomsorgen og konfliktrådet utenfor fengselet.

Før knivstikkingen av 36-åringen var 17-åringen allerede dømt for vold to ganger – grov vold.

Mens han bodde på en barnevernsinstitusjon på Sørlandet ble han dømt for drapstrusler og flere tilfeller av grov vold mot uskyldige.

Fra dommen:

«Retten viser til at det er tale om uprovosert vold, begått nattestid på offentlige steder (…). Voldshandlingene var rettet mot de fornærmedes hoderegioner, med det skadepotensial dette medfører.»

(..)

«Hensett til at tiltalte i løpet av kort tid har begått flere alvorlige kriminelle handlinger, foreligger det etter rettens skjønn en høy risiko for ny kriminalitet.»

Likevel slapp han å sone i fengsel på grunn av sin lave alder – det var like før han fylte 16 år. Han fikk en betinget dom på to år.

Ett år senere ble han dømt igjen, nok en gang for flere tilfeller av grov vold mot uskyldige og drapstrusler, ifølge Åsted Norge.

Dommen refererer trusler 17-åringen kom med mot en miljøarbeider på en skole:

«Jeg vet hvor du bor, jeg vet hvilken bil du kjører. Jeg vet om barna dine. Jeg skal drepe dem».

Nok en gang slapp han fengsel på grunn av alderen, men ble idømt en samfunnsstraff på 120 dager.

Seks uker senere ble han nesten drapsmann.

I Oslo tingrett ble han dømt til 3 år og åtte måneder i fengsel.

«Retten er etter dette kommet til at det i dag er nærliggende fare for nye alvorlige voldshandlinger. Slik retten ser det vil ikke denne faren endres etter endt soning av en fengselsstraff på tre år og åtte måneder. Med fradrag for tiden i varetekt vil han – uten prøveløslatelse – være ferdig sonet våren 2021.» Skriver tingrettsdommer Inga Bejer Engh i dommen.

Offeret, 36-åringen, er invalidisert for livet, fysisk og psykisk. I en melding til Åsted Norge, skriver han:

«Tanken på at denne personen slipper ut om 2-3 år er skremmende.»

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!