Nytt

En 31 år gammel mann kjent som Belal Belal er i Oslo tingrett dømt til 13 års forvaring for drapet på en 37 år gammel mann på Bjerke i Oslo i juli 2017.

Minstetiden for straffen er åtte år og åtte måneder, melder ABC Nyheter.

Aktor la ned påstand om 14 års fengsel, men dommeren falt ned på at forvaring ville være en riktig reaksjon:

– Belal antas å være i høyrisikogruppen med hensyn til fremtidig vold, og det er vanskelig å finne tiltak som kan redusere voldsrisikoen vesentlig annet enn kontroll og skjerming, står det i dommen.

– Den meget høye faren for gjentakelse av voldelige handlinger som her foreligger, sammenholdt med hans særlig negative prognose er avgjørende når retten har kommet til at en tidsbestemt straff på 13 år ikke er tilstrekkelig til å verne samfunnet, skriver dommeren.

Belal er ifølge dommen født et sted på grensen mellom Algerie og Marokko. Identiteten hans er uavklart, men han opplyser at han er født i januar 1988 og at han er 31 år gammel.

Sparket og slått

Ifølge tiltalen skal Belal Belal ha sparket og slått den 37 år gamle mannen gjentatte ganger i hodet mens han lå nede. Mannen ble funnet av forbipasserende, blodig, ille tilredt og med livstruende hodeskader. Han døde på sykehus to dager senere.

Drapet skjedde 18. juli i 2017. Under rettssaken kom det fram at 31-åringen og fornærmede kranglet om prisen for to gram kokain før drapet.

I retten sa Belal at han ikke hadde angrepet mannen, kun forsvart seg, men han ble altså ikke trodd.

31-åringen har en rekke tidligere dommer mot seg og er registrert med over 100 anmeldelser i politiets registre. Siden 2008 har han vært varig utvist fra Norge, men han er ikke blitt sendt ut av landet fordi hans nasjonalitet er uklar. Politiet mener han er marokkansk, mens han selv hevder han er fra Algerie.

Mannen kom til Norge som asylsøker i 2005, og i de årene har han vært i Norge, har han til sammen tilbrakt mer enn åtte år i fengsel og på Trandum utlendingsinternat.

Langt voldsregister

I 2007 ble han dømt for til sammen et tjuetalls til dels alvorlige lovbrudd, deriblant et drosjeran, fem legemsbeskadigelser og flere tilfeller av trusler og narkotikalovbrudd. Han bodde da på Torshov asylmottak.

I 2011 ble mannen nok en gang dømt – denne gangen til tre år og tre måneders fengsel for to ran, to legemsfornærmelser, et tyveriforsøk samt oppbevaring av narkotika.

31-åringen har vært varetektsfengslet siden pågripelsen 21. juli 2017, to dager etter drapet.

En 42-åring som sto tiltalt for å ha vært vitne til voldsutøvelsen uten å tilkalle hjelp, ble frifunnet.

I tillegg til forvaringsdommen ble Belal Belal dømt til å betale den dreptes mor til sammen 285.000 kroner i erstatning og oppreisning.

Dommen var enstemmig.

 

Les også