OSLO TINGRETT: Belal Belal må dømmes for forsettelig drap til fengsel i 14 år. Det er et brutalt drap på åpen gate, og fremstår som en ren avstraffelse, sa aktor Åsmund Yli i sin prosedyre for Oslo tingrett i dag.

Onsdag gjorde rettens administrator oppmerksom på at retten likevel vil vurdere forvaringsstraff:

– Jeg vet at aktor ikke har lagt ned påstand om forvaring, men jeg vil gjøre oppmerksom på at retten vil kunne vurdere forvaring, sa tingrettsdommer Anne Margrethe Lund.

Belals forsvarer, Abdullahi Saeme, la ned påstand om at han klient skulle dømmes for kroppsskade med døden til følge, og ba forøvrig om at han måtte anses på mildeste måte.

Belal har akseptert ansvar for erstatning og oppreisning, sa Saeme.

Notorisk kriminelle Belal har denne uken stått tiltalt i Oslo tingrett for å ha drept en 37 år gammel mann på Bjerke i Oslo i juli 2017. Han nekter straffskyld for forsettlig drap, men erkjenner straffskyld for kroppsskade med døden til følge.

Belal har vært varig utvist fra Norge siden 2008, og er tidligere dømt for vold mot minst 15 personer, men har vist seg umulig å utvise.

– Det er en enorm kraft i volden. Han slår og slår, selv etter at fornærmede ligger utslått på bakken, sa statsadvokat Åsmund Yli. Foto Øyvind Thuestad

Tiltalte måtte forstå at fornærmede ville bli drept, sa aktor, og viste blant annet til den medtiltalte 43-åringen refererte trusler Belal skal ha kommet med underveis: «Jeg skal drepe deg!» og «Du kommer ikke levende herfra!».

– Den dødelige volden skjedde da fornærmede lå bevisstløs og blodig på bakken, sa statsadvokat Yli.

– Enorm kraft i volden

Aktor påpekte et «stort subjektivt overskudd».

– Det er en enorm kraft i volden. Han slår og slår, selv etter at fornærmede ligger utslått på bakken.

Yli viste til at Belal er domfelt fire ganger, at han har tilbrakt åtte av sine tolv år i Norge bak lås og slå, men at «det er åpenbart at straff ikke har hatt noen effekt på ham».

Det har vært en stigende alvorlighetsgrad i voldsdommene mot Belal, sa Yli:

– Det er tilfeldig at det ikke har gått liv før.

– Ingen av betingelsene for forsett foreligger, hevdet Belals forsvarer, Abdullahi Saeme, og la til at hans klient ikke har drept før.

Påstår seks måneder for 43-åringen

For den medtiltalte 43-åringen ville statsadvokat Åsmund Yli ha seks måneders fengsel.

– Han har ytt et vesentlig bidrag til å oppklare saken.

43-åringens forsvarer Erik Riis Dogger i advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson, la ned påstand om frifinnelse i sin prosedyre:

– Det foreligger ikke et objektivt ansvar for min klient.

Varetektsfradraget for Belal er 579 dager, 43-åringen skal ha fratrekk for 61 dager i varetekt, ifølge Yli.

Bistandsadvokaten til den fornærmede mannens familie, Fredrik Schøne Brodwall, fremsatte krav om 235.000 kroner i oppreisning, samt totalt 85.000 kroner i erstatning for dokumenterte og udokumenterte utgifter.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂