En av de to som er siktet for drapet på en mann på Bjerke, er vedtatt utvist fra Norge. Han er dømt for en rekke alvorlige voldshendelser de siste årene.

Senest i mars i år ble 29-åringen fra Algerie dømt til fengsel i ett år for å ha slått en annen mann i hodet med en glassflaske slik at han fikk brudd i kraniet og nesen. Han ble i tillegg dømt for å ha båret skytevåpen og oppbevart narkotika.

Mannen fikk fratrekk for 236 dager som han allerede hadde sittet i varetekt.

– Tiltalte er dømt flere ganger tidligere for alvorlige voldslovbrudd, uten at dette har virket dempende på hans vilje til å begå alvorlig kriminalitet, het det i dommen.

Der kom det også fram at mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge og at det foreligger et vedtak om varig utvisning fra Norge.

Tiltalt for drap

Nå mener politiet at 29-åringen sammen med en mann i 40-årene sto bak volden mot en 30-åring som ble funnet kritisk skadd på gaten i Bjerke i Oslo tirsdag. I første omgang var de siktet for drapsforsøk, men etter at fornærmede torsdag kveld døde av skadene, ble siktelsen endret til drap. 29-åringen framstilles for fengsling fredag ettermiddag.

Mannens forsvarer, Unni Fries, ønsker ikke å kommentere utvisningsvedtaket. Hun vil heller ikke si noe om når hennes klient sist slapp ut av fengsel. Hennes klient har så langt ikke erkjent straffskyld i Bjerke-saken.

Fryktet mer kriminalitet

Allerede i 2007 ble mannen dømt for til sammen et tjuetalls dels alvorlige lovbrudd, deriblant et drosjeran, fem legemsbeskadigelser og flere tilfeller av trusler og narkotikalovbrudd. Han bodde da på Torshov asylmottak og fortalte at han hadde kommet til Norge i november 2005.

Straffen ble satt til to år og tre måneders fengsel.

«Tiltalte har lagt for dagen en holdning som gir grunn til å frykte at han kan komme til å fortsette sin kriminelle karriere dersom det ikke blir klart tilkjennegitt at det norske samfunn ikke tolererer slik atferd. Av frykt for gjentakelse av alvorlige voldshandlinger, er det etter rettens mening også grunn til å vurdere om det ikke bør foretas en grundig undersøkelse av tiltaltes mentale helse, dersom han skulle bli værende i Norge etter løslatelsen», het det i dommen.

Dømt i 2011

I 2011 ble mannen igjen dømt til fengselsstraff. Han fikk da tre år og tre måneders fengsel for to ran, to legemsfornærmelser, et tyveriforsøk og oppbevaring av narkotika.

Blant annet ble han dømt for å ha slått en annen mann flere ganger i hodet med et bordbein påteipet flere mynter og en spiss skrue og for så å ha tatt 30.000 kroner fra fornærmede. Mannen fikk flere kutt i hodet og ansiktet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂