OSLO TINGRETT: Mannen (22) sitter i bilen sin midt i Oslo sentrum og har sex med en kvinne når skuddene rammer ham. Et forsøk på ren likvidering, ifølge påtalemyndigheten.

Aktor krever at tre menn dømmes til åtte års fengsel for drapsforsøk etter skuddene mot mannen ved Oslo Konserthus i fjor høst. Det er først under rettssaken denne uken det har kommet frem at 22-åringen hadde sex da han ble skutt.

De tre tiltalte, som er mellom 22 og 24 år, nekter straffskyld.

Mannen og kvinnen er midt i seksualakten når han blir truffet i overkroppen av to skudd fra et grovkalibret våpen. Kvinnen sitter oppå mannen. Skrekkslagen kaster hun seg ned på gulvet i bilen.

– Det er bare flaks at han ikke er død. Dette er forsøk på en ren likvidering. Et av skuddene sitter igjen like ved hjertet til fornærmede, sa statsadvokat Trude Antonsen under sin prosedyre torsdag.

– Hensynsløse

Handlingen var planlagt av de tre tiltalte, alle medvirket til drapsforsøk, hevdet Antonsen. Medaktor politiadvokat Christian Hatlo la deretter ned påstand om åtte års fengsel for samtlige tre.

– Til tross for at de vet at fornærmede ikke er alene, de vet at han er sammen med en kvinne, så gjennomfører de drapsforsøket. Det sier etter vårt syn mye om hvor hensynsløse de er, og hvor alvorlig denne saken er, sa Hatlo.

Hatlo understreket at påtalemyndigheten vurderte å ta ut tiltale for to drapsforsøk, siden kvinnen var svært nær ved å bli truffet.

Drapsforsøket skjedde på parkeringsplassen under Oslo Konserthus i oktober i fjor.

Krangel på utested

Natt til lørdag 2. oktober i fjor var flere personer politiet knytter til kriminelle miljøer i byen på utestedet Papyon nær Nationaltheatret i Oslo sentrum.

På et tidspunkt oppstod munnhuggeri mellom to eller flere av de kriminelle figurene. Deretter blir de kastet ut, og aktoratet mener at de to tiltalte som ble kastet ut, reagerte på at de «mistet ansikt».

Deretter går det noen timer før skuddene faller under Konserthuset. Ifølge aktoratet spaner i mellomtiden en av de tiltalte, Elias el-H., på fornærmede, mens de to andre drar for å hente et våpen.

Antonsen henviste til det hun mente var et «sjeldent godt bevisbilde». Hun frakjente de tre tiltalte enhver troverdighet, med henvisning til det hun mente var inkonsistenser i deres respektive forklaringer, samt at de hadde tilpasset sine forklaringer etter hvert som de fikk innsyn i saksdokumentene.

– Jeg vil gå så langt som å si at de har ingen troverdighet.

– Flaks at han lever

Etter skytingen under Konserthuset reiste Hussain M. nesten umiddelbart til Pakistan. Han ble pågrepet da han vendte tilbake 17. oktober.

– Det er bare flaks som gjør at [fornærmede] ikke er død. Dette er et forsøk på en ren henrettelse, en likvidering. Det er to skudd med et grovkalibret våpen, og det ene skuddet sitter igjen like ved hjertet. Dersom prosjektilet ikke hadde endret retning, kunne det gått inn i lunge, inn i hjerte og store blodkar, noe som etter all sannsynlighet ville medført døden i løpet av kort tid. Dette er et åpenbart drapsforsøk, konkluderte Antonsen.

Fornærmede går med et prosjektil i kroppen, få millimeter fra hjertet, påpekte bistandsadvokat Aase Karine Sigmond.

– Hvis det beveger seg, hvis det kommer partikler ut fra det, kan han dø av det. Dette er noe han lever med hver eneste dag. Han sa her i retten at dette tenker jeg på hver dag.

Hun beskrev at hennes klient sjekket opp en dame som han hadde sex med i bilen. Han ante fred og ingen fare.

– Han blir skutt mens han har sex, mens han er helt forsvarsløs, med en dame oppå fanget. Årsaken til at det skjer, måten det skjer på, er skammelig, feig og veldig unødvendig. Det er bare flaks som gjør at prosjektilet endrer retning, hvis ikke hadde det gått inn i lunger og hjerte.

Hun beskrev at 22-åringen hadde fått angst for å gå ut, og tydelige PTSD-symptomer, som flashbacks og søvnproblemer.

Ingen har sett noe – ingen snakker

De tiltalte tilhører alle et kriminelt miljø som er vanskelig å komme innpå. Man snakker ikke med politiet, man snitcher ikke. Dette er en kodeks ikke bare de tiltalte følger, men også vitner og fornærmede i denne saken.

– Han (fornærmede, red.anm.) sa jo her i retten at han ikke ville fortalt det til politiet, selv om han hadde visst helt sikkert hvem som stod bak, sa Antonsen.

Ut fra video fra Papyon er det tydelig at mange på utestedet får med seg hva som skjer under krangelen, for de snur seg og ser mot dem som krangler, påpeker statsadvokaten.

– Likevel er det ingen som har sett noen ting, det er ingen som vil fortelle noen ting om denne hendelsen. Ingen vil snakke.

– Planlagt

Alle er skyldig i medvirkning, mente Hatlo, som ikke fant grunn til å skille mellom de tre hva gjaldt straffeutmåling. Det er skjerpende at drapsforsøket er planlagt, sa politiadvokaten.

– Etter denne bagatell-krangelen hvor de tre blir kastet ut, så starter planleggingen. De tiltalte hadde flere timer på seg til å avstå fra denne handlingen. Det er nærmere tre timer planlegging.

Det at drapsforsøket er begått av flere i fellesskap, planlagt over tid, er klart skjerpende. Det er begått i et kriminelt miljø. Det er lite tvilsomt at både fornærmede og de tre tiltalte kan betegnes som kriminelle, sa Hatlo.

– Det bærer helt klart preg av et oppgjør i et kriminelt miljø, selv om den utløsende krangelen er en bagatell. Det er helt vanlig, vi ser det i flere av disse sakene. Det kan være et blikk. Et blikk er nok.

– Hevnoppgjør

Hatlo mente de to ville ha hevn, «akkurat som sist». Han viste til at Enes H. og Hussain M. soner en dom for å ha skutt mot en bil.

– Hele hendelsen bærer preg av ren likvidering i det offentlige rom. To skudd med grovkalibret våpen, rettet mot overkroppen, fra kloss hold. Det er bare tilfeldigheter at ikke [fornærmede] blir drept. Drapsforsøk i det offentlige rom er straffeskjerpende, men dersom det er fare for at uskyldige rammes, så øker straffverdigheten.

Og det blir særlig tydelig i denne saken, mente Hatlo.

– Det er en helt uskyldig tredjeperson som må ha vært svært nær å selv ha blitt truffet av skudd. Hun satt jo som dere så på videoen oppå [fornærmede] når skuddene faller.

De tiltalte vet at fornærmede ikke er alene, sa Hatlo, og påpekte at en av de tiltalte, Elias El-H., spanet på fornærmede «over lang tid» mens han hele tiden hadde tett kontakt med de andre to, som var på vei med våpen.

– De har sex i lang tid i den bilen. Til tross for at de tiltalte vet at fornærmede ikke er alene, de vet at han er sammen med en kvinne, så gjennomfører de drapsforsøket. Det sier etter vårt syn mye om hvor hensynsløse de er, og hvor alvorlig denne saken er.

La seg ned og spilte død

Fornærmede ble truffet, og han har prosjektilet like ved siden av hjertet. Han må trolig gå det det resten av livet, påpekte Hatlo, som også viste til kvinnens forklaring for retten om hvordan hun sliter psykisk.

– Hun forklarte hvordan hun la seg ned i bilen og spilte død. Hun trodde ikke det var over. Det er ikke spesielt vanskelig å forstå at det er en traumatiserende opplevelse og at det vil kunne få konsekvenser for henne i lang, lang tid.

Av allmennpreventive hensyn er det svært viktig at det slås hardt ned på denne typen private hevnaksjoner mellom kriminelle, sa politiadvokaten.

– Det er et samfunnsproblem, særlig i Oslo, der vi ser mange slike saker. Senest på tirsdag var det en ny, tilsvarende type sak. Og det er et problem for Oslo-politiet, som igjen, sammen med lokalpolitikere, har måttet sette inn ekstra ressurser mot denne type kriminalitet.

Svenske tilstander

Hatlo henviste til Aker Brygge-skytingen i 2006.

– Nå er vi der igjen. Vi må slå hardt ned på dette, for å unngå å havne i tilsvarende tilstander som våre naboland. Vi er ikke der enda, men denne saken viser – for dere som husker starten – vi ser jo hvordan det oppstår slåssing i gangene, det var så vidt vi kunne gjennomføre åstedsbefaring fordi man var redd for sikkerheten til aktørene.

– Det sier litt om problemet som eskalerer med nettopp denne type handlinger. Videre er det straffeskjerpende at alle de tiltalte tidligere er dømt for voldshandlinger. Alvorlige voldshandlinger. [Enes H.] og [Hussain M.] er dømt for medvirkning til grov kroppsskade ved at de kjørte denne bilen hvor de skjøt med hagle mot tre personer.

Hatlo henviser til dommen Enes H. og Hussain M. fikk 23. september i fjor, da de ble dømt til fengsel for å ha skutt flere skudd med hagle mot en bil på Høybråten natt til 18. mai samme år.

– Dommeren skriver at det er en meget alvorlig grov trussel med haglegevær og et forsøk på kroppsskade. Handlingen er begått på offentlig sted, og hadde meget stort skadepotensial. Det er klart skjerpende at den er begått av flere i fellesskap som en gjeng. Og at det er en hevnaksjon, opptrapping av tidligere gjensidige, straffbare handlinger.

Hatlo siterte videre fra dommen: «Retten er i tvil om ikke denne typen kriminalitet burde straffes betydelig strengere for å oppnå en bedre allmennpreventiv virkning for slik gjengkriminalitet.»

– Dette er fra dommen de fikk ni dager før hendelsen i vår sak.

Elias dømt for voldelige ran

Politiadvokat Hatlo viste til den tredje tiltalte, Elias El-H., og hans dom for voldelig ran, og mente også denne straffehistorikken var straffeskjerpende.

Document har tidligere omtalt dommen mot Elias: Åpen jakt på norsk ungdom – ranes og slås til blods.

Da Elias ble løslatt fra soning 10. august 2021, hadde han en resttid på 184 dager som han slapp å sone. Han ble løslatt mot meldeplikt. Hatlo beregnet, med fratrekk for varetekt, et påslag på fire måneder for Elias, og påstod derfor åtte år og fire måneders fengsel for ham.

– Elias fikk en sjanse, den brøt han. Jeg mener det må legges på fire måneder for ham.

Ifølge Hatlo foreligger det ingen formildende omstendigheter.

Hans medaktor Trude Antonsen understreket i sin del av prosedyren at det Elias El-H. er domfelt for, ikke er noen bagatell.

– Han er dømt for svært alvorlige forhold, to ran og medvirkning til ett. Det er ganske stygg vold mot to unge gutter og en taxisjåfør, som har fått store konsekvenser for de fornærmede i ettertid.

Flere skyteepisoder

Skytingen under Konserthuset var én i en rekke skyteepisoder i Oslo i fjor sommer og høst, da i alt syv personer ble skutt på syv uker.

Også denne uken har det vært flere skyteepisoder, tirsdag ble en mann i 20-årene skutt og alvorlig skadet på Furuset i Groruddalen. Saken etterforskes som drapsforsøk.

I natt ble en mann i 20-årene skutt og drept like ved Grønland T-banestasjon. Politiet mistenker at det var et kriminelt oppgjør og at flere var involvert.

Politiet: Mulig hevnmotiv bak drapet på Grønland i Oslo

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som e-bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.