Nytt

Et fenomen omtalt som «blikking» er kilde til konflikt mellom ungdommer i Oslo. Blikking beskrives som å «se på noen andre med et stygt blikk», og stasjonssjef ved Manglerud politistasjon, Gro Smedsrud, sier at de kjenner til flere konflikter som har startet og utartet til vold som en følge av blikking.

–?Når man får blikket, blir man fornærma, og tenker at den andre er frekk, forklarer skoleelev ved Tokerud skole, Tina Eline Hammerstad til Oslopuls.no.

–?Da begynner det å svi i deg, og du teller til fem. Hvis personen fortsatt ser på deg, spør du: hva er det du glor på, legger Abid Ali (14) til.

I likhet med Manglerud-politiet bekrefter Oslos ungdomsskoler at fenomenet er en velkjent kilde til konflikt. Ved en skole har en jente anmeldt en medelevs blikking til politiet:

–?Vi kjenner til det ja. Men vil helst ikke at begrepet knyttes til vår skole. Vi har nemlig flere elevsaker gående som omhandler nettopp blikking, sier en inspektør ved en av byens skoler.

Ved en annen skole anmeldte en jente en medelev til politiet fordi hun hadde blitt tildelt et stygt blikk.

–?Hun ble blikka. Og alle vet jo hva det betyr, skal elevens foreldre ha uttalt da de tok opp saken med skolen.

Også Oslo tingrett har støtt på fenomenet i forbindelse med voldssaker:

For ett år siden ble en elev ved en skole i Groruddalen banket opp av fire medelever på 15 og 16 år. Det som utløste konflikten var ifølge dommen et blikk som ble tolket som en provokasjon. Offeret ble slått og sparket så kraftig at han fikk hjernerystelse og brudd på nesebenet, og gjerningsmennene ble dømt til samfunnsstraff i 70 timer.

Høsten 2009 oppsto et lignende tilfelle på Grønland. Fire 15 år gamle gutter braket sammen etter at to av guttene hadde fått et blikk rettet mot seg som de oppfattet som provoserende. Den ene gutten dro frem en kniv, og sammen med kompisen banket han opp de to andre guttene. I retten ble de to gjerningsmennene dømt til 60 og 45 timers samfunnsstraff.

I følge Tove Flack ved Senter for Atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger er blikking en form for skjult mobbing, og hun tror at økt oppmerksomhet rundt skjult mobbing har medvirket til å gjøre blikking til et begrep:

–?Det finnes mange indirekte måter å krenke andre på. Ved å bruke blikk eller kroppsspråket kan du for eksempel signalisere til den andre at du er teit eller ikke er verdt noe, sier hun.

Voldsforsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, sier at aggresjon som følge av blikking kan ramme tilfeldige utenforstående. Voldelige overfall blir i slike tilfeller begått av det Bjørnebekk kaller «hypersensitive personer»:

En ung mann Bjørnebekk snakket med oppga for eksempel at han hadde angrepet en fyr på gaten fordi han «så så dum ut». I slike tilfeller er personen som utfører volden det Bjørnebekk karakteriserer som hypersensitiv.

–?Slike personer har en svært høy aggresjon i seg, og tolker derfor ofte omgivelsene sine på en negativ måte. Da kan selv bagatellmessige forhold utløse aggresjon, sier hun.