Innvandrere er overrepresentert som ofre for vold og mishandling i Norge. Innvandrerkvinner og -barn spesielt er mye mer utsatt enn befolkningen ellers.

I en omfattende undersøkelse av anmeldte lovbrudd har Statistisk sentralbyrå (SSB) sett på sammenhenger mellom innvandrere som ofre for kriminalitet sammenlignet med andre grupper i befolkningen. Når det gjelder vold og mishandling, går det fram av tallene fra 2017 til 2022 at innvandrere er kraftig overrepresentert som ofre.

Spesielt kvinner og barn som ofre for vold i nære relasjoner er mer utsatt, går det fram av oversikten.

– Innvandrergutter i fem års alder er aller mest utsatt, med 13 ofre per 1000 innbyggere, som er fem ganger så mange som jevnaldrende gutter i befolkningen ellers, skriver SSB om hvor utsatte innvandrerbarn og unge er for mishandling i nære relasjoner.

Det samme gjelder for kvinner, som er tre ganger mer utsatt for vold i nære relasjoner enn kvinner i befolkningen for øvrig, og mer enn dobbelt som så ofte som innvandrermenn.

– I tillegg er innvandrerkvinner spesielt, men også kvinner i øvrig befolkning, overrepresentert som ofre for hensynsløs atferd og personforfølgelse, skriver SSB.

Hvert år registreres 3190 innvandrerkvinner som ofre for vold og mishandling. Dette utgjør 8,6 per 1000 innbyggere. Innvandrermenn er også hyppigere utsatt for vold og mishandling enn befolkningen ellers, med 3550 registrerte ofre årlig, 8,8 per 1000.

Æreskriminalitet er blitt «hverdag» i Norge

Høyre vil ha full granskning av æreskriminalitet

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.