Aldri før har så mange i Norge henvendt seg til Kompetanseteamet for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, som i 2023. Dette melder NRK.

Det ble registrert 1137 slike saker, viser helt ferske tall fra teamet som skal veilede statlige instanser.

Sakene gjelder blant annet trusler, vold, personer som er ufrivillig i utlandet og tvangsekteskap.

NRK Brennpunkt ser i dokumentarserien Ære nærmere på slike saker. Den viser hvordan unge jenter i Norge lever i frykt for at foreldrene deres skal finne dem og drepe dem.

Kompetanseteamet får henvendelser fra barnevernet, politiet, UDI, skoler og andre. Instansene ønsker veiledning i saker som de jobber med.

Tallet på saker med æresrelatert vold økte med nesten 30% på bare ett år, fra 2022 til 2023. Og tallene har tredoblet seg siden 2015.

Farrah Ghazanfar er koordinator i Kompetanseteamet. Hun tror økningen skyldes at flere har fått kompetanse på æreskriminalitet. Ghazanfar er tydelig på at tallene viser at æreskriminalitet er et samfunnsproblem i Norge.

Kompetanseteamet fører også oversikt over hva slags landbakgrunn sakene gjelder. Syria topper statistikken, etterfulgt av andre hovedsakelig muslimske land som Irak, Pakistan og Somalia.

Over 70 % av sakene gjelder jenter. Og for første gang gjelder flere saker nå barn enn voksne.

Terje Bjøranger er politiadvokat i Kripos. Han tror tallene også handler om at det faktisk er blitt flere slike saker.

På Kripos har de det siste året fått rundt 250 henvendelser fra politidistriktene om saker som gjelder æreskriminalitet.

«Tidligere var dette et tema for de store byene. Men i løpet av de siste ti årene er dette blitt et tema for hele Norge. I dag er dette melk og brød, altså hverdagskriminalitet».

Han opplever at æreskriminalitet overrasker mange nyutdannede som møter denne problematikken gjennom sin jobb.

«Mange kommer ut i en virkelighet man rett og slett ikke var klar over. Det gjelder ikke bare politi, det gjelder også barnevernetjeneste, helse, Nav og ikke minst skoleverket», sier Bjøranger til NRK.

Det er positivt at NRK tar for seg problemer som tvangsekteskap og æresdrap. Men som så ofte før savner man at den norske statskanalen forklarer hvorfor det er en sterk økning av slike saker.

Man ser nå at økt vold sprer seg i mange norske kommuner, på gatene, i skolene, og i resten av samfunnet. Det kan se ut som om volden øker jo mer multikulturelt samfunnet blir.

NRK har i mange tiår promotert et multikulturelt samfunn med stor innvandring. Har de selv bidratt til at tidligere marginale problemer som æresrelatert vold nå er blitt vanlige i Norge? Dette spørsmålet fortjener også å bli stilt.

Ungdommer som drar til Drammen, frykter å bli ranet

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.