Nytt

I en del miljøer er æresvold et sterkt voksende problem (illustrasjonsfoto).  

Fra 2018 til 2019 var det nær en dobling i registrerte saker hos minoritetsrådgivere på norske skoler. Nå forbereder regjeringen en ny handlingsplan.

I løpet av 2019 registrerte minoritetsrådgivere ved norske skoler mer enn 500 nye saker som omhandlet alt fra tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Det er mer enn 200 flere saker enn året før, skriver Dagbladet som viser til en rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som publiseres i dag.

– Jeg mener denne rapporten gir oss veldig gode grunner til at vi trenger å fortsette arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Melby starter nå arbeidet med en ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold som skal lanseres 8. mars neste år.

Nesten 60 prosent av sakene omhandler negativ sosial kontroll, mens 20 prosent av sakene omhandler trusler og vold. Resten av sakene handler om frykt for tvangsekteskap, elever som var blitt etterlatt i utlandet eller fryktet å bli det.

Det finnes ikke sikre tall på hvor mange som er utsatt, men tallene fra minoritetsrådgiverne som jobber ved 45 skoler i landet og integreringsrådgivere som er stasjonert på norske ambassader, kan gi indikasjoner på utvikling over tid, heter det i rapporten fra IMDI.

I rapporten pekes det på at økningen i antallet saker er knyttet til at det er ansatt en rekke nye minoritetsrådgivere ved norske skoler de siste åra.

– Ingenting tyder på at problemet er blitt større, men det handler om flere er blitt kjent med at det finnes et tilbud og det finnes noen hjelpetjenester og at flere oppsøker det. Og at det at vi faktisk jobber aktivt med det bidrar til at flere får hjelp og søker hjelp, sier Melby.

Seks av ti av saker ved skolene i Norge omhandler jenter, mens det for integreringsrådgiverne ved utenriksstasjonene er en likere kjønnsfordeling. Det er spesielt mange gutter og menn blant dem som er blitt etterlatt i utlandet.

– Noen vil kanskje bli overrasket over hvor mange gutter som utsettes for negativ sosial kontroll. Det er flere problemstillinger enn de tradisjonelle, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap som vi forbinder aller mest med dette her, påpeker ministeren.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!