Innenriks

Avisen Vårt Land har den 10. august en større sak om sosial kontroll blant innvandrere. Avisen har gått gjennom rapporter fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)og det er rystende historier som møter en, for det er sanksjoner som grenser til frihetsberøvelse som kjennetegner forholdene til de ungdommene det gjelder.

Men som vanlig er det noe som skurrer:

  • I avisens hovedreportasje er ikke religion et tema, men ungdommenes opprinnelsesland. Den religiøse bakgrunnen til dem det gjelder, blir faktisk ikke nevnt og vurdert som årsak til overgrepene.
  • Akthar Chaudry er en av lederne i direktoratet (leder av forebyggingsseksjonen i region øst) og han hevder at «det ikke er store grupper som utsettes for sosial kontroll, men for dem det gjelder er det svært alvorlig.»
  • IMDI er imidlertid ikke alene om å håndtere saker knyttet til sosial kontroll. Norges Røde Kors driver Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, en hjelpetjeneste som skal forebygge og avverge samt bistå de som utsettes for disse voldsformene. Leder Anne Marte Stilfjeld forteller til Vårt Land at sosial kontroll er gjennomgangstema for dem som kontakter Røde Kors-telefonen. Stilfjeld mener at i flere saker er den sosiale kontrollen så omfattende at det grenser til frihetsberøvelse. Det interessante er at Stilfjeld mener at omfanget av saker er stort; mørketallene er store, sier hun.

Men hvordan skal vi møte utfordringen? Anne Marte Stilfjeld mener at «vi må ha flere holdningskampanjer, vi bør få mer oppsøkende arbeid som får foreldrene i tale.» Stilfjeld tror at mange saker handler om foreldre som ikke forstår hvordan det norske samfunnet fungerer, og som bruker stramme leveregler for å ha kontroll på barna. Foreldrene skulle fått hjelp og veiledning, men får det ikke, sier Anne Marte Stilfjeld til Vårt Land.

Man kan jo undre seg over hvordan det er mulig at Vårt Land ikke stiller et kritisk spørsmål til Akhtar Chaudry om religionens betydning for de barna det gjelder. Kan man virkelig løse et problem dersom man ikke er ærlig om årsaken til problemet?

For øvrig er det fire land som topper statistikken for omfattende sosial kontroll og disse er: Pakistan, Afghanistan, Irak og Somalia.

 

http://www.vl.no/nyhet/grenser-til-frihetsber%C3%B8velse-1.381482