Ideelle organisasjoner som Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) slår alarm, og frykter for livene til homofile innvandrere som tvangssendes til foreldrenes hjemland. Foreldrene mener at hjemsendelse, koranlesning og tvangsekteskap vil sørge for at barna deres blir «reorienterte» som heterofile.

I hjemlandene skal ungdommene «bli heterofile» ved hjelp av koranlesning og tvangsekteskap. Blant disse ungdommene er en gutt i slutten av tenårene. Nå er han et sted i Midtøsten. Foreldrene har tatt fra ham passet og plassert ham hos en imam for å lese Koranen.

– Vi er helt fortvilet og utrolig redd for ham, sier organisasjonsleder Gerd Fleischer i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

Hun ser på gutten som et av de mest ekstreme tilfellene av forsøkene på å omvende og tvangsgifte en homofil.

– Foreldrene mener alt vil gå bra når de får giftet ham bort og barn kommer inn i bildet, akkurat som om det finnes en mirakelkur, sier Fleischer.

Hittil i år har SEIF satt i gang undersøkelser i fem saker der homofile er blir sent bort og tvangsgiftet. Også Røde Kors arbeider med det samme; blant annet med en norsk homofil i 20-årene som befinner seg i Midtøsten og har bedt om hjelp. Røde Kors er også involvert i en sak som angår 2 andre gutter som opprinnelig er fra Pakistan.

– Vi samarbeider med Utenriksdepartementet og ambassaden i landet om å få ham hjem. Vi er glade for at ambassaden og departementet er velvillige til å hjelpe norske statsborgere, sier Monica Berge, som leder Røde Kors’ telefon om tvangsekteskap.

Aftenposten: Homofile sendes til utlandet for å bli hetero