Hjelpetelefonene mottar et økende antall henvendelser fra innvandrerungdom som blir presset av foreldrene som vil kontrollere deres liv. 95 % av de unge har forsøkt selvmord eller drevet med selvskading.

Dagsavisen har møtt 23 år gamle, norskpakistanske «Sadia».

– Jeg fikk ikke lov til å ha norske venner eller gjøre ting som andre barn gjorde. Det var forbudt å dra i svømmehall eller på kino, og jeg ble sett på som rar og annerledes. Foreldrene mine tok fra meg alt og jeg hadde ikke engang min egen identitet, sier hun.

«Sadia» er ikke alene. Det siste året har Røde Kors-telefonen for tvangsekte-skap hatt en økning i antall henvendelser på hele 26 prosent fra innvandrerungdom som sliter med kontrollerende foreldre.

I 2008 mottok de 581 henvendelser, mot 460 i 2007. Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) hadde også stor pågang i fjor og de forteller om en økning på 10-15 prosent fra ungdommer under 18 år.

Henvendelsene gjaldt ikke bare tvangsekteskap, men også sterk kontroll, fysisk vold, psykisk press og alvorlige trusler om å bli dumpet i hjemlandet for å bli oppdratt der, forteller Monica Berge prosjektleder i Oslo Røde Kors.

– Det handler om alt fra ekstrem vold til trusler om hjemsending til hjemlandet. De kontrolleres for at de skal være rene til de skal giftes bort. Telefonene vi mottar er alt fra jenter som fortviler over at de ikke får lov til å ha gym fordi de er redd for at de skal miste jomfruhinna til at de føler seg presset i forhold til hvilke klær foreldrene vil de skal bruke, forteller Berge.

Det er ikke bare de unge selv, men også omgivelsene, i form av barnevern og skole, som slår alarm.

«Sadia» var ikke før fylt 18 før foreldrene hadde funnet en mann til henne. Hun gikk med på forlovelsen mot at hun fikk begynne på legestudiet. Da de ville ha henne til å slutte studiet og heller gifte seg, brøt hun og giftet seg med en hun selv valgte. Prisen for friheten var tap av kontakt med familien. Det er en høy pris for de fleste.

Valget den enkelte treffer blir brukt som press mot søsken og kusiner og fettere. Man må oppføre seg pent for at de også skal bli ordentlige slekts og familiemedlemmer og gjør det de blir fortalt. I et vestliggjort samfunn blir det vanskelig å utvikle en egen identitet.
Mange av jentene blir helt apatiske på skolen.

Foreldrene kontrollerer livet