Loven som ville gjort at sex-forbrytere slapp ut av fengsel hvis de giftet seg med offeret, skulle vært oppe til avstemning i det tyrkiske parlamentet tirsdag. Nå trekker regjeringen forslaget. Protestene var for voldsomme.

Statsminister Binali Yildirim varslet at det ikke kommer til endelig avstemning likevel.

Den seksuelle lavalder i Tyrkia er 18 år. Loven åpnet for at en som hadde hatt sex med en mindreårig kunne sluppet straff hvis han giftet seg med offeret. En AKP-representant sa til BBCs Newsday tirsdag at man tenkte på unge menn med yngre kjærester, som kanskje ble gravide. Når de kom på sykehus ble faren sendt i fengsel. Men dette var en falsk fremstilling ifølge en tyrkisk forfatterinne som også ble intervjuet: Det finnes ingen aldersbestemmelser i lovforslaget. Det kan derfor like gjerne være godt voksne menn som gifter seg med en mindreårig.

Premisset om at det ikke må brukes press eller tvang, blåste hun av. I tyrkiske landsbyer i Anatolia er jenter forsvarsløse. De har ingenting de skulle ha sagt.

Antall ekteskap med jenter under lavalderen er tredoblet de senere år, kunne hun fortelle. I tillegg inngås det mange religiøse ekteskap og her er aldersgrensen langt lavere. Det er ikke tvil om at profeten Muhammeds ekteskap med Aisha danner skole. Hun var seks da hun ble lovet bort og ni da «ekteskapet» ble fullbyrdet.

Sammenhengen mellom økning i antall tenåringsbruder og islamiseringen av det tyrkiske samfunnet, synes åpenbar.

Tyrkia har også en dyster statistikk for vold mot kvinner.

Erdogan fører krig mot kvinners empansipasjon. Kvinnefrigjøring fører nemlig til at kvinner får færre barn, og dette er forpurrer Erdogans storhetsdrømmer. Kvinnefrigjøring fører videre til at kvinner vil ha noe å si. De skal kjenne sin plass. I hjemmet.

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-38061785