En nylig felt dom i Oslo Tingrett åpner for at man kan gifte seg i Norge samtidig som man er gift i utlandet. Dermed kan norske menn i realiteten ha flere koner. UDI er skuffet over dommen:

UDI har avslørt opptil 100 saker hvor tyrkiske menn har giftet seg proforma i Norge, mens de hadde kone nr.1 i hjemlandet. Samtidig åpner en fersk dom fra Oslo Tingrett for flerkoneri. Det er fullt lovlig for norske borgere å ha ektefelle her i landet og i utlandet.

Kan ikke dømmes

Advokat Zulfiqar Munir forsvarte nylig en norsktyrkisk mann som var tiltalt for flerkoneri.

– I denne konkrete saken så var vedkommende gift i Norge på lovlig vis og han hadde inngått religiøst ekteskap i Tyrkia, forteller han.

Men til tross for at mannen hadde to koner ble han frikjent av Oslo Tingrettt. Årsaken var at han var gift på religiøs måte i hjemlandet, men registrerte aldri ekteskapet hos tyrkiske myndigheter.

Dette åpner for bigami.

– Slik rettstilstanden er i dag så gjør det det og man kan ikke bli straffet for det, forteller Munir til TV 2 Nyhetene.

UDI uttrykker skuffelse over den nylige dommen fra Tingretten. De har gransket gifte, tyrkiske menn som finner norske koner, og i følge UDI skiller disse mennene seg etter å ha fått lovlig opphold i Norge for deretter å søke om familiegjenforening med konen mannen er såkalt religiøst gift med i Tyrkia. Eventuelle barn av personer med norsk statsborgerskap får for øvrig automatisk rett til statsborgerskap i Norge:

– Vi har avdekket omtrent 100 saker som vi mener er proforma ekteskap, med den hensikt å få opphold i Norge, forteller direktør ved UDI, Ida Børresen til TV 2 Nyhetene.

Men uavhengig av rettsapparatet er det mange som nå vil få svi.

– Det vil da bli vurdert å trekke tilbake oppholdstillatelser og statsborgerskap som også noen av disse har fått, opplyser Børresen.

Bigami regnes i henhold til norsk lov for en kriminell handling, og har en strafferamme på opptil 6 års fengsel.

TV2: Åpner for bigami

Grunn til å feire?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂