Illustrasjonsfoto.

Det er tillatt å ha en eller flere koner i utlandet, selv om man er gift i Norge, ifølge UDI. Barn født i slike forhold får norsk statsborgerskap. Konene kan også komme til Norge – på familiegjenforening.

Det er ikke straffbart for en norsk borger å gifte seg med flere i utlandet når dette ikke er straffbart i landet ektemålet inngås, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI). I for eksempel Pakistan og Somalia er flerkoneri tillatt.

Derimot blir man straffet i Norge for å ha kjøpt sex i utlandet, selv om det er aldri så lovlig i landet der det skjedde. Logikken i dette er mildest talt vanskelig å gripe.

Hva forteller dette oss? At Norge styres av moralister som er mer opptatt av å stille sin egen høye moral til skue enn å beskytte sitt eget land.

Hvor er kvinnebevegelsen nå? Hvor er alle kvinnene som syntes det var en seier for likestillingen å kriminalisere sexkjøp – inkludert sexkjøp i land hvor slikt er tillatt?

Norsk venstreside og norsk kvinnebevegelse er svært komfortabel med å moralisere over – og kriminalisere – norske menns oppførsel, men viser påfallende unnfallenhet når det gjelder innvandret, patriarkal kultur.

Ambassaden slo alarm

Den norske ambassaden slo alarm om at enkelte pakistansk-norske menn har én kone i Norge og en kone nummer to i Pakistan, meldte nylig NRK. Barna mannen får med kone nummer to i Pakistan, får norsk statsborgerskap og kan flytte til Norge.

Flerkoneri (polygami) er straffbart i Norge. Men det finnes et smutthull: Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) er det ikke er straffbart for norskpakistanske eller somaliske menn å ha kone både i Norge og i henholdsvis Pakistan eller Somalia.

– Det er straffbart for en norsk statsborger å gifte seg med flere i utlandet dersom dette også er straffbart i det landet ekteskapet ble inngått. Dersom vi ser slike saker, så vil vi vurdere å anmelde saken, uttaler enhetsleder i UDI, Rolf H. Anthonisen, i en e-post til Nettavisen.

– Slik vi leser den nye straffeloven, så er det ikke straffbart for en norsk borger å inngå ekteskap med flere i utlandet når dette ikke er straffbart i inngåelseslandet. I Pakistan og Somalia som det vises til her, er det lov å inngå ekteskap med flere, og om en norsk borger gjør det kan han ikke straffes, uttaler Anthonisen.

Søker om personnummer

I et notatet fra ambassaden i Islamabad påpekes det at foreldrene kan søke om norsk personnummer og norsk pass for disse barna.

Flerkoneriet oppdages når barna den pakistansk-norske mannen har med kone nummer to i Pakistan, skal tildeles norsk personnummer.

Ekteskap nummer to er selvsagt ikke registrert i Norge, for her er flerkoneri straffbart. Loven omgås, ifølge ambassaden, ved at ektefelle nummer to holdes hemmelig for norske myndigheter. Det søkes heller ikke om familiegjenforening med ektefelle nummer to, siden en slik søknad fort ville kunne bli en politisak i Norge, skrev Document for en uke siden.

Nå viser det seg altså at denne formen for flerkoneri trolig er lovlig i Norge.

UDI har ingen oversikt over omfanget av fenomenet, men «norske barn født i utlandet kan flytte til Norge når de selv ønsker det», som Anthonisen uttrykker det.

Kan få kone nr to til Norge

Kone nummer to kan få oppholdstillatelse i Norge dersom hun skiller seg fra ektemannen i Norge, og søker oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med sine norske barn.

– Ektefelle nr. 2 vil normalt trenge en oppholdstillatelse i Norge, men den kan hun ikke få som ektefelle. Dersom hun skiller seg fra ektefellen i Norge, og søker om oppholdstillatelse med norske barn som hun bor sammen med og som hun skal flytte til Norge sammen med, så kan hun fylle vilkårene for oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med sine norske barn. Vi har ikke mulighet til å ta ut tall på hvor mange dette gjelder, men vi har ikke mange slike saker, uttaler Anthonisen.

 

Nettavisen: UDI: Lovlig å ha én kone i Norge og en annen kone i Pakistan

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂