Nytt

Den norske ambassaden i Pakistan har avdekket falske eller mistenkelige dokumenter og opplysninger i 58 prosent av de undersøkte familieinnvandringssakene. NRK har fått delvis innsyn i ambassadens rapport fra prosjektet. (skjermdump, NRK)

Den norske ambassaden i Pakistan har avdekket svindel i nærmere 60 prosent av alle søknader om familieinnvandring til Norge.

Norske myndigheter har i flere år hatt mistanke om omfattende juks i slike søknader. Dette førte til at ambassaden i Pakistan i fjor startet et spesialprosjekt for å undersøke dette nærmere.

Mistanken ble styrket blant annet fordi andre vestlige land som arbeider grundigere med kontroll av dokumenter, har oppdaget svært omfattende juks, melder NRK.

NRK: «Juks»

For NRK omtaler dette som «juks». Dét er en eufemisme. Vi snakker om dokumentfalsk. Den riktige benevnelsen på dette er svindel.

I rapporten fra prosjektet, som ble levert før jul, står det at ambassaden har avdekket falske eller mistenkelige dokumenter og opplysninger i 58 prosent av de undersøkte familieinnvandringssakene.

Av totalt 48 undersøkte saker inneholdt 19 saker fullstendig falske dokumenter eller opplysninger, mens ni saker inneholdt mistenkelige dokumenter eller opplysninger.

– Bak tallene kan det skjule seg saker om tvangsekteskap, flerkoneri og proforma-ekteskap, sier områdeleder i Utlendingsdirektoratet (UDI) Cecilie Sande Amundsen.

Svært vanskelig å avdekke

I en annen rapport fra ambassaden fra i fjor står det at tvangsekteskap og proforma-ekteskap er svært vanskelig å avdekke.

Tallene skal samsvare med resultatene fra andre vestlige lands undersøkelser, land som arbeider mye grundigere med kontroll av dokumenter enn Norge. Ifølge ambassaden ber nemlig UDI om verifisering av dokumenter i bare rundt 20 prosent av familiegjenforeningssakene, mens andre land kontrollerer dokumentene i alle saker.

Ifølge ambassaden er nå omfanget av verifisering langt høyere, etter funnene i spesialprosjektet.

– Historien og bakgrunnen til familiemedlemmene samsvarer ofte med dokumentene i saken. Derfor er verifisering av dokumenter og det norske politiintervjuet i stor grad overlappende kontrollmetoder. Vi mener det er mer effektivt for å avsløre proforma-ekteskap og flerkoneri at norsk politi kontrollerer historien, sier Amundsen.

– Blåøyd

På spørsmål fra NRK om hvor mye av familieinnvandringen fra Pakistan som har vært basert på uriktige opplysninger og falske dokumenter opp gjennom tidene, svarer UDIs Cecilie Sande Amundsen dette:

– Det er nok blåøyd å si at ingen har kommet til Norge og fått en oppholdstillatelse uten juks, men vi har gode kontrollsystemer og avslører mange saker.

Se Dagsrevy-saken (Fra 1:23)

 

Kjøp Kent Andersens bok her!