Nytt

Den norske ambassaden i Islamabad i Pakistan melder om omfattende juks og gale opplysninger i Schengen-visumsøknader.

«Den lokale Schengen-gruppen anslår at det er falske dokumenter og uriktige opplysninger i så mye som 80 til 90 prosent av søknadene», heter det i en rapport fra ambassaden, skriver Aftenposten.

– Verifiseringsarbeidet er ressurskrevende, og sikkerhetsutfordringer i Pakistan bidrar også til at verifisering av dokumenter er vanskelig for ambassaden, sier ambassadør Tore Nedrebø til avisen.

Ambassaden sier antall Schengen-søknader er økende, og mener årsaken kan være at Norge, på grunn av mangelfull verifisering av dokumenter, fremstår som det «svakeste leddet i Schengen-kjeden».

I rapporten kommer det også fram at ambassaden har mottatt tips om at pakistanere betaler dyrt for en invitasjon til Norge.

– Det er nærliggende å tro at det skyldes at søkeren mener at en invitasjon vil styrke vedkommendes visumsøknad, sier Nedrebø.

Han understreker at det ikke er tilfellet. Ambassaden har ikke selv mulighet til å undersøke tipset, men har gitt informasjonen videre til Utlendingsdirektoratet, Justisdepartementet, Utlendingsnemnda og Utenriksdepartementet.