Nytt

Den rødgrønne regjeringen legger stadig frem nye forslag for å begrense den pågående tilstrømningen til Norge. Men har regjeringen Stoltenberg lenger noe krav på å bli trodd?

Kort etter skandalen med den drapsdømte og tvangsreturnerte, nå avdøde Atle Bakkes asylsøknad nummer to – som etter hele 2,5 år enda ikke var ferdigbehandlet – kommer nyheten om at norske myndigheter i juni ga det ikke-eksisterende fotballaget «Dynamo Girls» fra byen Kisangani i Kongo visum til Norge for å delta i Norway Cup.

De angivelige spillerne dukket imidlertid ikke opp, og det viser seg at adressene visaene knyttes til er å finne i hovedstaden Kinshasa, ikke i Kisangani. Man frykter nå at visaene som gjelder for 17 jenter i alderen 17 til 19 år og 5 mannlige ledere, enten er brukt av menneskehandlere for å rekruttere kongolesiske jenter til prostitusjon i Europa, eller er blitt solgt på gaten i Kinshasa.

Aftenposten avslører en rekke oppsiktsvekkende uregelmessigheter ved søknadene som ble innlevert i slutten av mai. Den norske ambassaden var såpass i tvil om søknadene at den valgte å sende dem over til Utlendingsdirektoratet (UDI) i Oslo. Etter en hastebehandling innvilget UDI visumsøknaden 26. juni – sterkt i strid med sine egne retningslinjer og praksis.

Visaene ble hentet av en kurér fra Kongo, og har gitt 22 mennesker mulighet til å reise inn i hele Schengen-området, enkeltvis eller som gruppe, innenfor et betydelig tidsrom.

Om det er noen varsellamper som blinker på dette tidspunkt, blinker de ikke kraftig nok. Styrken blir imidlertid skrudd opp kort tid etterpå, da andre medarbeidere i UDI blir oppmerksomme på visaene som var godkjent.

Bekymringen går uansett videre til Utenriksdepartementet (UD), der flere medarbeidere, både i Oslo og i Kongo, blir bedt om å undersøke saken.

Ganske raskt blir det konkludert med at visaene trolig er gitt på feil grunnlag. Normalt gis visum kun ved personlig oppmøte. Og finnes det egentlig noe fotballag for jenter i Kisangani?

UD henviser Aftenposten til UDI for kommentarer til saken. Her bekrefter avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt ovenstående hendelsesforløp.

Prøver å kansellere

Det som videre skjer, er at UDI og UD ser på saken på ny. UD vil ikke ha noen mening om hvorvidt visaene bør trekkes tilbake.

UDI heller selv til kansellering, men å gjøre dette, er en alvorlig sak. Overfor Aftenposten spekuleres det på om den samtidig pågående Kongo-saken, mot de to mordsiktede nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French, spiller en rolle da UDI velger å opprettholde visaene. Kan kansellering gi et utenrikspolitisk problem i forhold til Kongo?

Ytterligere informasjon styrker konklusjonen om at visum-søknadene aldri skulle vært godkjent: Utenriksdepartementets (UD) representanter fikk ikke svar på numrene som er oppgitt som fotballagets ledere, og attachè Christian Larssen lyktes heller ikke å oppnå kontakt med fotballaget.

Listen over forhold som gjør godkjenningen av visaene oppsiktsvekkende, blir etter hvert lang.

* Normalt går Kongo-søknader om visum til den norske ambassaden i Luanda, Angola, som jobber tett med den svenske ambassaden i Kinshasa. Det er mistenkelig at så ikke skjedde denne gang.

* Normalt er personlig fremmøte en betingelse for å få visum.

* Det ble gjort helt utilstrekkelige undersøkelser for å skaffe opplysninger om laget og personene søknaden omfattet.

* Lag fra Afrika som vil til Norway Cup, starter vanligvis prosessen mange måneder i forveien. I dette tilfellet kom søknaden kort tid før turneringen, betalingen kom kontant.

* Fotballforbundet i Kongo hadde ikke hørt om jentelaget.

UD`s representanter i Kongo bekrefter at jentelaget «Dynamo Girls» ikke eksisterer, og at UDI i ettertid forsøkte å sjekke med innreisekontrollen til Norge. Ved visumsøknaden ble det fremlagt en reiserute laget skulle følge, og tollere møtte opp på Gardermoen da det aktuelle flyet landet. Flyselskapet bekrefter at den fremlagte reiseruten ikke er benyttet.

–Vi må bare innrømme at vi gjorde en feil. Det eneste vi kunne gjøre i ettertid, var å sjekke med innreisekontrollen til Norge. Den bekrefter at noe kongolesisk jentelag ikke har kommet til Norge, sier Sjøholt i UDI.

I UD ser man på dette som en mildt sagt uheldig sak for norske utlendingsmyndigheter.

Aftenposten har spurt en rekke forskere og frivillige organisasjoner med Kongo og trafficking/menneskesmugling som spesialitet, hvordan visaene kan være utnyttet.

* De kan være solgt på gaten i Kinshasa, der et Schengen-visum kan gå for 10000 dollar.

* De angivelige lederne kan ha ønsket å sende døtre til Europa.

* Det kan ligge saker med familiegjenforening bak.

* Hele saken kan være et kynisk spill for å rekruttere kongolesiske jenter til prostitusjon.

–At det er en viss eksport av kongolesiske jenter både til naboland og Europa, er det nok ingen tvil om, sier Fafo-forsker Morten Bøås.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon i Oslo (IOM) opplyser at de fleste kongolesere som blir utsatt for trafficking eller øvrig transport til Europa som regel havner i Belgia, Frankrike og Nederland.

I 2008 ble det behandlet 117.000 søknader om visum til Norge. De fleste behandles av norske utenriksstasjoner, mens tvilstilfeller skal avgjøres av UDI. Rundt 90 prosent av alle visumsøknader til Norge blir innvilget, og er gyldige i hele Schengen-området.

Aftenposten: «Dynamo Girls» – fotballaget som forsvant

Aftenposten:- Asylpolitikken er ute av kontroll
Opposisjonen mener arbeidspresset på grunn av økt asyltilstrømming er årsaken til at UDI ved en feiltakelse ga et fiktivt jentelag fra Kongo visum.