I forbindelse med Bibel-dagen var pastor og bibeloversetter ­Tesfaye Abebe ventet til Norge denne uken, men den norske grensen er ikke like åpen for alle.

Avisen Dagen skriver i dag at den etiopiske bibeloversetteren skulle ha besøkt Bergen førstkommende helg, og at de i Nygård kirke hadde sett fram til storfint besøk. Tirsdag som var kom imidlertid meldingen om at Tesfaye hadde fått avslag på visumsøknaden.

Også i fjor opplevde Det Norske Bibelselskap at gjesten de hadde invitert fikk avslag på visumsøknaden. Da hadde de invitert George Andrea, generalsekretær i Det syriske bibelselskapet.

Generalsekretær i Det Norske Bibelselskap, Paul Erik Wirgenes.  sier til Dagen at beskjeden om at Tesfaye hadde fått avslag kom før helgen. Onsdag fikk de brev fra den svenske ambassaden som har merket seg deres spørsmål om hvorfor han fikk avslag. Der skriver de at «dette er opplysninger som er unntatt offentlighet».

Wirgenes sier videre til Dagen at det ikke er en uvant situasjon for kirker og organisasjoner at internasjonale gjester har vansker med å komme inn i Norge.

Bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen opplyser at Det Norske Bibelselskapet ikke har vært vant til å få denne typen avslag.

Det kan jo skyldes at vi ofte invitererer personer som har høy reisefrekvens. Dermed anses det ikke som en risiko at de skal bli igjen i Norge og søke asyl. I dette tilfellet er det Bibelselskapet som har invitert Tesfaye og som har lagt opp reiseruten. Det synes jeg norske myndigheter burde forstå. Grunnen til at vi ønsket besøk av ham er fordi han representerer ett av de prosjektene vi har fokusert mye på rundt bibeldagen.

Greger Olsen vurderer sannsynligheten for at bibeloversetteren ikke skulle reise tilbake som null:

Vi vet ikke hvorfor han fikk avslag, men jeg kan bare anta at årsaken må være frykt for at han ikke ville returnere.

Med dette som bakteppe, er det grunn til å undre seg over hvordan enkelte imamer klarer å komme seg inn i landet, hva som er grunnlaget for at de får ja.