I 2009 fikk 198 personer avslag på sin søknad om å få komme til Norge fordi Utlendingsdirektoratet (UDI) mente ekteskapet ikke var reelt. 200 fikk avslag i 2008, i 2007 var tallet 150. Avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i UDI sier at UDI fanger opp dem som urettmessig prøver å gifte seg inn i Norge.

115 menn og 83 kvinner fikk i fjor avslag. Det er flere menn og færre kvinner enn året før. Blant annet har UDI fulgt nøye med på en del tilfeller fra Tyrkia og samarbeidet tett med den norske ambassaden i Ankara. Det avslørte blant annet at en del yngre tyrkiske menn som angivelig var skilt og hadde barn i hjemlandet, hadde giftet seg med betydelig eldre kvinner fra et bestemt sted i Midt-Norge. Under arbeidet oppdaget UDI at en del av kvinnene kom fra et lite, avgrenset geografisk område i Midt-Norge, som de ikke vil navngi. Kvinnene har blant annet fått kontakt med mennene på feriereiser i Tyrkia.

I følge Sjøholt har UDI muligheter til å avsløre proformaforhold på ulike stadier. Mistanke er som regel ikke sterk nok grunn til avslag, men UDI følger med når det søkes om permanent oppholdstillatelse i Norge.

– Vi så for eksempel at en del ekteskap mellom norske kvinner og tyrkiske menn ble oppløst forholdsvis kort tid etter at mennene hadde fått bosetningstillatelse. Samtidig oppdaget vi at tyrkerne søkte om familiegjenforening med sin tidligere fraskilte ektefelle. Da virker dette mer som en gjennomtenkt langsiktig migrasjonsstrategi, sier Sjøholt.

Det betyr at flere kan få avslag og risikerer å bli utvist også når de har vært i Norge i flere år.

I fjor var det søknader fra Somalia etterfulgt av Tyrkia, Marokko og Vietnam som fikk flest avslag av denne typen. Sjøholt mener at det nære samarbeidet mellom UDI og ambassaden i Tyrkia har gitt resultater.

–Signalet vi sendte, ble oppfattet i det tyrkiske miljøet, og antallet som fikk avslag fra Tyrkia, sank i fjor, sier han.

UDI innvilget oppholdstillatelse i Norge til 9900 personer på bakgrunn av ekteskap i 2009.

Aftenposten: Unge tyrkere juksegift

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂