Avisen Vårt Land har i flere reportasjer satt søkelyset på polygami, og i dagens utgave sier Frps Sylvi Listhaug at hun vil bekjempe fenomenet.

Til Vårt Land sier hun at de som velger å forlate sitt land, enten av tvang eller fri vilje­, også må forlate skikker som ikke er lovlig her.

I følge Vårt Land har flere ulike statsråder diskutert hvem av dem som er den rette til å svare på avisens spørsmål om flerkoneri. Til slutt er det Listhaug som svarer, selv om hun bekrefter at saken berører flere departementer.

Hun sier regjeringen ønsker en kraftig innstramming av mulighetene til familiegjenforening, og peker på forsørgerevnen:

Du må kunne forsørge både ektefelle og familie. Da vil flerkoneri bli vanskeligere.

Hvis flertallet i Stortinget ikke godkjenner innstrammingsforslagene, sier hun at vi må se på rutinene til politiet, Nav og DU, og at målet må være å avsløre flere saker.

Vårt Land skriver at Skatteetaten, politiet, UDI og Nav kjenner til tilfeller av fler-
koneri, men registrerer dem ikke. Statsråden vet ikke hvorfor, og sier at vi må sørge for at det blir automatikk i at flerkoneri registreres­, slik at vi får kontroll.

Politiet fikk denne uken besøk av Listhaug. De fortalte om mannen med to koner der kone nummer to skulle bo i en egen leilighet, mens resten av familien bodde i en annen. I stedet bodde alle sammen, og leiligheten til kone nummer to ble leid ut:

 Det finnes mange varianter. Nav blir ofte en viktig finansieringskilde i disse familiene, og er derfor viktig for å avdekke hva som foregår.

Statsråden sier det er «helt uakseptabelt» at flerkoneri skjer i Norge i 2016:

Den nye handlingsplanen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal gjelde fra 2017 til 2020. Her må vi inkludere problematikken med flerkoneri.

På spørsmål om hva de skal gjøre med tanke på religiøse ekteskap, sier Listhaug:

 Det er helt naturlig å se på dette når vi lager handlings-
planen.

Når Vårt Land spør hvordan Norge skal håndtere at kvinnene i polygame religiøse ekteskap stiller dårligere juridisk fordi Norge kun anerkjenner juridiske ekteskap, svarer hun:

 Det har jeg ikke svar på her og nå, men vi må gå inn i dette­ når vi arbeider med handlingsplanen. Jeg lover at planen ikke blir liggende i en skuff. Å bekjempe­ flerkoneri er så viktig­ at dette er vi nødt til å følge opp.

Listhaug sier hun er skeptisk til å anerkjenne­ religiøse­ ekteskap på lik linje med juridiske.

Men dette berører flere departementer­, og vi har ikke hatt en endelig diskusjon på det. Vi må gå mer inn i materien.

Men de religiøse miljøene har også et ansvar for å oppløse disse ekteskapene sier Listhaug og legger til:

At Islamsk Råd uttaler til Vårt Land at de ikke kjenner til flerkoneri i Norge, tyder på at de enten har hodet godt stukket ned i sanden, eller snakker mot bedre viten. Reportasje-
serien til avisen avdekker til fulle at flerkoneri skjer her i landet, og det kan politiet­ og Nav også 
bekrefte.

Shoaib Sultan er derimot skeptisk til at myndighetene skal legge seg opp i spørsmålet om polygami, og sier til Vårt land at problemet er at vi ikke har et lovverk som kan eller skal hindre noen å ha et forhold som er utenfor den juridiske definisjonen av ekteskapet:

 Gjennom mange års arbeid i ulike miljøer er flerkoneri en problemstilling jeg kjenner til. Men jeg er ikke sikker på om vi skal eller bør regulere folks privatliv, dersom noen har flere­ koner de har et religiøst forhold til.

Sultan mener­ polygami er en sak for myndighetene kun hvis det fører­ til trygdemisbruk.

For hva i all verden skal vi ta tak i, dersom noen har et forhold til flere og de involverte synes det er greit? spør han og fortsetter til Vårt Land:

Dessuten tror jeg at det som gjør folk opprørt og sinte­ er misbruk av systemet. Når noen skiller seg, men fortsetter å ha et forhold til partneren, betyr det at skilsmissen kun er et forsøk på å misbruke trygdeordningene og sørge for bedre ytelser. Misbruk av systemet er det mulig å ta tak i.

Hvis det ikke er trygdemisbruk, er det vanskeligere å ta tak i. Vi kan ikke regulere hvordan noen lever når de ikke gjør noe ulovlig. Vi kan mene det ikke er riktig, men det er vanskelig å ta tak i juridisk.

Hvor ofte har vi ikke hørt fra muslimske talspersoner at muslimer skal følge lovene til det landet de utvandrer til? Men det er tydelig, spesielt når det kommer til kvinner, at vestens likhetsbaserte lovgivning ikke respekteres, og at muslimsk lovgivning har forrang foran verdslig lov. Polygami er ulovlig i Norge, og det er vanskelig å se hva Sultan skal behøve av mer lovgivning. Hvorfor sier han det ikke som det er, at muslimer ikke bryr seg om det norske lovverket?

Og hva med uttalelsene fra Islamsk Råd? Vi vet alle at det er løgn, men samtidig forventer de å bli tatt på alvor som samtalepartner. Hvor lenge skal dette skuespillet få holde på?

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂