Den norske ambassaden slo alarm om at enkelte pakistansk-norske menn har én kone i Norge og en kone nummer to i Pakistan, meldte nylig NRK. Barna mannen får med kone nummer to i Pakistan, får norsk statsborgerskap og kan flytte til Norge.

Flerkoneri (polygami) er straffbart i Norge. Men det finnes et smutthull: Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) er det ikke er straffbart for norskpakistanske eller somaliske menn å ha kone både i Norge og i henholdsvis Pakistan eller Somalia.

– Slik vi leser den nye straffeloven, så er det ikke straffbart for en norsk borger å inngå ekteskap med flere i utlandet når dette ikke er straffbart i inngåelseslandet. I Pakistan og Somalia som det vises til her, er det lov å inngå ekteskap med flere, og om en norsk borger gjør det kan han ikke straffes, uttaler enhetsleder i UDI, Rolf H. Anthonisen, i en e-post til Nettavisen.

Velkommen til Norge! Her er flerkoneri tillatt, ifølge UDI