Barn undervises  i Dollow i Somalia, 3. april 2017. Bildet er ikke fra noen av skolene omtalt i NRKs reportasje. (Foto: Reuters/Zohra Bensemra)

Norsk-somaliske barn og unge trygler om hjelp til å komme seg vekk fra koranskoler hvor de har blitt dumpet og ifølge en rapport fra den norske ambassaden i Kenya blir utsatt for torturlignende behandling, melder NRK-Dagsrevyen søndag.

– Foreldrene våre tror det er en vanlig skole, men den er mer som et fengsel. Alle ble slått hvis vi ikke leste koranen ordentlig.

Den unge stemmen i den andre enden av røret tilhører en norsk-somalisk mann i begynnelsen av 20-årene. Han har gått på to koranskoler i Somalia, eller rehabiliteringsskoler, som NRK velger å kalle dem.

NRK ringer ham fra Røde Kors’ lokaler i Oslo.

Han vil ikke stå fram med sitt eget navn fordi han ikke vil falle i unåde hos familien. NRK kaller ham Guleed. Han er en av flere i samme situasjon som har tatt kontakt med Røde Kors sin hjelpetelefon.

– Ofte når vi får henvendelser fra unge som er etterlatt mot sin vilje, så kontakter de oss på Facebook eller Messenger. De ber om hjelp til å komme tilbake til Norge, sier rådgiver Therese Sørhaug i Norges Røde Kors telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Hun forteller at de som ringer er redde og i en svært sårbar situasjon.

Guleed forteller at han gikk på to skoler i Somalia med koranundervisning og streng disiplin. Målet for slike skoler skal være å bringe barn og unge som har vokst opp i vesten, nærmere islam og somalisk kultur.

Guleed sier at det var rundt 200 elever på denne skolen. De kom fra flere land, blant annet Norge, USA og Canada. Han beskriver en ensformig hverdag med strenge regler.

– Vi ble vekket klokka seks og måtte lese i koranen til åtte om kvelden. Hvis vi prøvde å snakke med noen, ble vi straffet, sier Guleed.

Han forteller at skolen var strengt bevoktet, og at det var vaktene som stod for avstraffelsene.

– To-tre av vaktene banket oss med stokker. Du måtte bøye deg ned, så slo de deg på ryggen, sier han til NRK-Dagsrevyen.

Den norske ambassaden i Kenya hjelper også norsk-somaliske barn og unge, som er etterlatt mot sin vilje i Somalia og Kenya. Ambassadør Victor Rønneberg er svært bekymret og har levert en rapport NRK har fått nedgradert:

«Ambassaden har kjennskap til enkelte navngitte skoler i Somalia der forholdene beskrives som «torturlignende» av ungdom som har oppholdt seg der.»

– Vi har informasjon både fra norske unge og barn, og fra andre land som gir oss grunn til å feste tiltro til at det er helt uakseptable tilstander på enkelte av disse skolene, sier ambassadøren.

I rapporten beskrives hva som menes med torturlignende behandling:

«Ungdom forteller at elever er strengt bevoktet og kan ikke forlate skoleområdet. Elevene nektes all kontakt med omverdenen, får lite mat, drikke, søvn og medisinsk hjelp. Noen forteller at de lenkes fast til senger og vegger og at de utsettes for vold og tortur».

NRK har prøvd å få foreldre som sendte barna sine til den aktuelle skolen i Hargeisa i tale. Ingen vil gi intervju.

Guleed er nå tilbake i Norge etter å ha gått på to koranskoler i Somalia. Gutten, som etter alt å dømme er født og oppvokst i Norge, omtaler Somalia som «landet mitt»:

– Jeg stoler ikke på mennesker lenger og jeg har begynt å hate landet mitt.

– Somalia?

– Ja. Der jeg kommer fra. Jeg har begynt å hate det.

19 år gamle Jasmin Osman forteller at hun er psykisk skadet etter oppholdet på jenteskolen i Hargeisa:

– Jeg kommer aldri til å stole på noen igjen, sier hun.

Prosjektleder Anne Marte Stifjeld hos hjelpetelefonen til Norges Røde Kors bekrefter at de unge kan få problemer når de kommer tilbake til Norge fra slike opphold i Somalia.

– Det er grunn til å anta at disse ungdommene får det svært vanskelig når de kommer tilbake til Norge. Det kan være vanskelig å fullføre skolegangen. Enkelte dropper ut. Det kan også føre til utenforskap i det norske samfunnet, sier Stifjeld.

Det er naturligvis prisverdig at NRK gjør et solid stykke undersøkende journalistikk om den velkjente praksisen med å sende barna tilbake til opprinnelseslandet for å unngå at de blir «for norske».

Men ett spørsmål henger i lufta: Hvorfor spør ikke reporter Christine Præsttun hvordan somalierne kan sende barna sine tilbake til det landet de har «flyktet» fra?

 

NRK: Ambassade: Norske barn utsettes for «torturlignende» metoder på skoler i Somalia