Fra Jernbanetorget i Oslo. Foto: Bente Haarstad.

Ifølge den nye Fafo-rapporten «Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll» oppgir nesten fire av ti ungdommer med somaliske foreldre i Norge å ha gått på skole utenlands, melder NRK.

Andelen er mye lavere for alle andre innvandrergrupper, heter det i en reportasje av Tormod Strand og Christine Præsttun, som i tidligere arbeider har dokumentert tilfeller av grov, torturlignende vold ved koranskoler i Somalia hvor somaliske familier i Norge har sendt sine barn.

Forskerne i rapporten skriver at de ikke vet hva slags skolegang det er snakk om, eller hvor elevene har vært, men at overrepresentasjonen i den somaliske gruppen sannsynligvis henger sammen med såkalte «kulturrehabiliteringsreiser» der uregjerlige barn sendes til hjemlandet for en periode.

For elever ved Stovner videregående skole i Oslo kommer ikke den høye andelen som noen overraskelse:

– Jeg er ikke overrasket over at det er mange unge norsksomaliere som har gått på skole i utlandet, sier Jusra Mohamed Mire.

Hun er elev ved Stovner videregående skole i Oslo, der mange har somalisk bakgrunn.

Mire mener det handler om at foreldrene ønsker at barna skal lære mer om somalisk kultur og religion. Selv har hun gått to år på skole i Egypt, og kom tilbake til Norge i tiende klasse.

Overrasket er derimot en høytstående talsperson for den øverste utdanningsmyndigheten i kongeriket:

– Det er helt klart et problem at mange sendes ut av landet og får avbrudd i sin norske skolegang. De får problemer med å bli integrert i det norske samfunnet når de kommer tilbake, sier statssekretær Kristin Holm Jensen i Kunnskapsdepartementet.

Hun er i motsetning til elevene på Stovner, overrasket og bekymret over tallene.

Hvorfor er det blitt sånn i Norge at de som har størst ansvar, har minst innsikt?

Faktum er at vi administreres av mentalt innesnødde myndigheter.

I en tilstand av innesnøddhet – som langt på vei må være selvvalgt, gitt at virkeligheten ikke kan unngå å trenge seg på av og til – får man heller ikke øye på de største problemene fenomenet avstedkommer: En elev NRK har snakket med, fremhever skolegang i utlandet som en «unik mulighet til å lære mer om språket, religionen og hvor vi kommer fra».

Personer av somalisk opphav i Norge sier altså om seg selv at de kommer fra Somalia. Kanskje det er noe av grunnen til at over halvparten av somalierne i Norge henter ektefelle i Somalia?

Det blir litt for vanskelig å forholde seg til. Best å se en annen vei.

 
 

Kjøp Christopher Caldwells «Betraktninger over revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.