Norge, først og fremst ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), øser ut penger til frivillige organisasjoner. Det gir driftsstøtte, prosjektstøtte og støtte til ekstraordinære tiltak, som korona-informasjon. Én organisasjon som absolutt burde vært berettiget er Ex-Muslims of Norway. De får ikke en krone. Cemal Knudsen Yucel er dagens gjest.

Myndighetene sier nei til å videreføre støtten til Ex-Muslims Of Norway

Støtten er så stor og til så mange organisasjoner at her trenger vi lesernes hjelp til å finne ut mer om noen av disse. Vi har lagt inn lenke til hjemmesider og eller sider med informasjon om organisasjonene. Kommentarer kan dere legge i kommentarfeltet, tips kan sendes VNNDocument@protonmail.com  

MOTTAKER PROSJEKT BELØP I

KRONER

Bodø og Omegns Turistforening Ferskingkurs i friluftsliv for polakker 150 000
Bydelsmødre Norge Bydelsmødre til Bygde-Norge 715 000
Caritas Norge enFASE 760 000
Chin Community in Norway Informasjon seminarer for Chin-folk i Norge 40 000
Den Norske Helsingforskomite Forebygging av negativ sosial kontroll mot lhbt+ fra Nord-Kaukasus 200 000
Den Norske Turistforening Et flerkulturelt DNT 455 000
Der du bor – Telemark (DDB-T) Bærekraftig NaboVenn- der du bor, pilot 500 000
Det filippinske hjelpesamfunn i Norge FHS Integrering gjennom samarbeid 250 000
Dia-Praxis (Facebook) End Forced Marriage and Negative Social Control 700 000
Diversify Springboard: Job Creation for and by Immigrants 800 000
EQuality Norsk Nok -2021 600 000
Europeiske Minoriteter Online (EMINOL) Intensiv online muntlig norsk språktrening til arbeidsinnvandrere i Norge 210 000
Europeiske Minoriteter Online (EMINOL) Offentlig informasjon omskrevet på enklere norsk og oversatt til syv språk 300 000
Fontenehuset Asker Fontenehusene som integreringsarena for flyktninger og innvandrere 560 000
For Fangers Pårørende (FFP) FFPs landsdekkende minoritetsarbeid 250 000
Forandringsfabrikken Stiftelse Kort vei til vennskap og kunnskap 500 000
Forum for tro og livssyn Kristiansand Inkludering, mangfold og dialog – IMD 500 000
Frivillighet Norge Inkludering i frivillig sektor 800 000
Global Sosial Utvikling (GSU) (Facebook) Etablererkurs for kvinner med innvandrerbakgrunn 230 000

 

Hadsel Røde Kors Integreringsarbeid Hadsel 150 000
Helgen Idrettslag Søknad om integreringsarbeid for 2021 og 2022 50 000
Hjelpekilden Norge Synliggjøre det usynlige 600 000
Info 123 Forebygging og bekjempelse av FGM med metoden endrings-agent 700 000
Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG ) Empowerment mot negativ sosial kontroll 2021 500 000
International Sandwich Brothers Sandwich Brothers og Sorbet Sisters: Nasjonal isintegrering – år to. 585 000
Juridisk Rådgivning for Kvinner Jussambassadør-prosjektet 470 000
Karen Community in Norway Norsktrening og økt kunnskap om norsk samfunnsliv 50 000
KFUK-KFUM Norge United Sisters Norge 600 000
KFUK-KFUM Norge United Brothers 400 000
Korpsnett Norge Integrering i korps 200 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Mannsgrupper for samfunn-, arbeid- og språkkompetanse 1 269 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Hjelp til å komme i arbeid eller studier for deltagere i KIA Velferd 700 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Inkludering i Hå 90 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Turgrupper for fellesskap 400 000
Kurdish Women Rights Har vennen din like mye frihet som deg? 300 000
Makers’ Hub Volunteer Kreative glede 70 000
Menneskerettighetsakademiet Frihet – JA! 600 000

 

Minoritetspolitisk Tenketank Minotenk (Facebook) iLove filmproduksjon 630 000
Modernisering (Ingen data funnet) Hjelp til selv-integrering – Del 2 480 000
Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR) Et liv uten frykt og tvang – videreføring og spredning 210 000
Møy Entreprenørskap (Facebook) MØY Entreprenørskap på nett 99 000
Norges Fotballforbund En inkluderende fotballhverdag 700 000
Norges Frivillighetssentraler Økt inkludering med Norges Frivilligsentraler 700 000
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Inkludering i idretten 2021 1 000 000
Norges Orienteringsforbund Inkludering og trygghet med orientering 200 000
Norges Røde Kors Røde Kors aktivitet i asylmottak for voksne 400 000
Norges Røde Kors Røde Kors Norsktrening 7 000 000
Norges Røde Kors Røde Kors Flyktningguide 500 000
Norsk Folkehjelp Samfunnsorienterende opplæring for innvandrerkvinners deltagelse 855 000
Norsk Folkehjelp Folkevenn 2021 500 000
Norsk Senter for Flerkulturell Verdiskaping «Job Accelerator» 500 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Språkvenn 1 000 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Aktiviteter for kvinner på asylmottak 300 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Ressursvenn 500 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Kurs i æresrelatert vold og negativ sosial kontroll 200 000

 

Norwegian-Chinese Woman and Children Association Norsktrening og øker kunnskap om norsk samfunnsliv 155 000
Organisasjonen Voksne for Barn Foreldrestøtte til østeuropeiske foreldre og omsorgspersoner 350 000
Oslo Røde Kors Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 370 000
Polonia Norsk med samfunnskunnskap- digitalt 430 000
Polske Businesskvinner i Norge Prosjekt-K 205 000
Radio America Latina Nettverk for spansktalende profesjonelle i Norge 600 000
Redd Barna Integrering og frivillighet: retten til lek og fritd 600 000
Reform – Ressurssenter for Menn Bli med! 2021 350 000
Ringerike Soroptimistklubb Vennefamilie 250 000
Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (RKF) (Facebook) Bruk av «change agents» i dialogbasert forebyggendearbeid 400 000
Sala (Ingen data funnet) Empowering and involving the African Diaspora for Action 700 000
Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) LOS – La Oss Snakke 500 000
Sisters In Business AS Skalering av samskapingsmodell 794 000
Skeiv Verden Støttenettverk for familier til skeive på tvers av kulturer 300 000
Skeiv Verden Åpen og trygg: tiltak for særlig sårbare LHBTIQ+ personer 350 000
Skeiv Verden «La meg fortelle» Erfaringskonsulenter i Skeiv

Verden

250 000
Skeiv Verden Skeiv kompetanse mottak 450 000

 

Skeiv kompetanse introprogram 350 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark Det digitale verktøy 500 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Metodeutvikling; mangfold og fellesskap 500 000
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Doavis for elever på voksenopplæringa 200 000
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Videostartere til Hvem vil du være 90 000
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Jeg elsker, jeg velger – videreføring 300 000
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet Polski Dialog – integrering for polske innvandrere. Sterkere sammen. 600 000
Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College Møteplass for Mangfald; Aktivitetsopplevingar for bebuarar i mottak 99 000
Stord Petanqueklubb Petanque som en sosial aktivitet for alle 50 000
Studieforbundet Kultur og Tradisjon Lokale kurs som inkluderingsarena 230 000
Telemark innvandrerråd Asylmottak – Integrering i praksis 99 000
Tromsø Idrettsråd aktivitetsguiden.no 500 000
Tusmo Association Generasjonsdialog og monteropplæring til flerkulturelle ungdommer 600 000
Tusmo Association Dialog om nye ideer for bedre integrering av somaliere i Norge 400 000
Tverrkulturell helseinfo (THI) Forebygge kjønnslemlestelse & styrke foreldrerollen blant minoriteter 600 000
Tyrkisk Kultur og Aktivitetsforening Øke valgdeltakelse blant norsktyrkere 35 000
Tøyen Unlimited Støttespiller LAB 550 000
Ubumwe Family Kurs i hverdagsoppgaver til nyankomne flyktningkvinner fra Øst-Kongo 80 000

 

Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet:

Kort om tilskuddet
Stortinget vedtar hvilke organisasjoner som mottar dette tilskuddet. Det er ikke mulig å søke.

Målet med tilskuddet er å bidra til:

Bedre kunnskap om integrering i befolkningen, herunder kunnskap om muligheter og utfordringer ved integreringsprosessen.
Økt tillit og tilhørighet til det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres.
Økt deltakelse og representasjon blant innvandrere og deres barn på ulike samfunnsarenaer.
Målgruppe for ordningen er innvandrere, deres barn og den øvrige befolkningen. (IMDI)

ORGANISASJON FAST TILSKUDD2021 DRIFTSTILSKUDD EKSTRAORDINÆRT TILSKUDD
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) 5 350 000
Antirasistisk senter (ARS) 6 075 000
Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank 4 000 000
MiRA –  Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner 4 150 000 700 000
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) 3 130 000
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) 2 040 000
Caritas Norge 3 000 000 1 650 000
LIM – Likestilling, integrering, mangfold 2 000 000
Stiftelsen Fargespill 2 000 000
Samora 1 500 000
Utrop 1 500 000 650 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 1 265 000 398 000
Bydelsmødre 1 000 000
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk 500 000 300 000

 

Programmet er laget i samarbeid med Shadow Company.

Vi er på YouTube og Rumble kl. 21 sju dager i uken. Programmene kan også sees på våre Facebook-sider  og de kan høres og lastes ned som podkast på PodBean. Abonnér og få varsel om ekstrasendinger. Kveldens sending kommer kl 21:00. 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.