Tavle

Det er ikke mye originalitet å spore i barne, likestilling- og inkluderingsminister Solveig Hornes fordeling av penger til NGO’er som jobber med integrering og innvandring. Det er en forbausende mangel på kreativitet. Summene er ikke store, men hadde det ikke gått an å stimulert noen som hadde  nye tanker på dette viktige feltet. I stedet går de meste av pengene til organisasjoner som er forutsigbare, og de fleste hører til på samme fløy.

 

Tabell 4.6 Tilskot til nasjonale ressursmiljø

Organisasjon

Tilskot 2014

Tilskot 2015

Antirasistisk senter (ARS)

2 175 000

2 175 000

Human Rights Service (HRS)

900 000

1 000 000

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

800 000

800 000

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

1 265 000

1 265 000

Minotenk – minoritetspolitisk tenketank

750 000

750 000

MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

1 450 000

1 550 000

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR)

200 000

500 000

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

1 970 000

1 970 000

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

1 440 000

1 440 000

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

1 850 000

1 850 000

LIM – Likestilling, Integrering, Mangfold

700 000

700 000

Utrop

500 000

500 000

Caritas Norge

1 000 000

Totalt

14,0 mill. kr

15,5 mill. kr

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/prop/2014-2015/Prop-1-S-20142015/4.html?id=769884