Årlig forsvinner flere barn og ungdommer fra norske skoler, og fra Norge. Det dreier seg om barn i innvandrerfamilier. Torsdag melder NRK at mer enn 150 «norske barn og ungdommer» kontaktet norske ambassader i 2022, for å få hjelp til å komme tilbake til Norge.

Dette skjer etter at de har blitt tatt med til foreldrenes hjemland der de har blitt fratatt passene og nektet hjemreise, melder NRK.

– Det kan dreie seg om et ønske om å styrke barnas tilhørighet til foreldrenes kultur, og at de skal gå på skole i utlandet. Elles så kan det handle om å få en ungdom ut av et dårlig miljø med rus og kriminalitet. Det sier Morten Tjessem, spesialutsending for integrering ved den norske ambassaden i Amman i Jordan.

Norge har slike spesialutsendinger ved fire ambassader, Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi.

I fjor registrerte de over 150 saker, der unge, de fleste under 18 år, ber ambassaden om hjelp fordi de er ufrivillig i landet.

– Dette kan også handle om å hindre at barn blir sosialt integrert i det norske samfunnet, sier Tjessem. (NTB)

Utover den ene samtalen med Morten Tjessem, sier hverken NRK eller NTB et ord om hvilke nasjonaliteter det dreier seg om. Ahh, unnskyld. De betegnes jo som «norske barn og ungdommer».

Heller ikke et ord om årsak og virkning, og Gud forby, ikke et ord om at de unge nok føres ut til de samme landene som deres foreldre sender penger til. Apropós penger, man kan jo bare tenke seg kostnadene ved å hente barn og unge «hjem til Norge», og hva det koster å holde dem skjult for foreldrene med et batteri av norske sosialarbeidere til å passe på dem.

Statsmediene unngår å fortelle om barnas religiøse tilhørighet. En selvfølge i disse medier i våre dager.

At NTB legger til at «Egne spesialutsendinger for integrering ved fire ambassader var ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.» hjelper ikke stort.

Statsmediene har ikke bare bind for øynene, de har niqab!

Les Document, og begynn gjerne med disse:

Ahmed fikk 60 dagers fengsel for voldtekt. Dommeren: «Da må politikerne endre loven»

Nesten 500 millioner kroner i kontanter ble i fjor fraktet ut av Norge fra et lite kontor på Grønland i Oslo

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.