TTC på Grønland. Mellom Bob’s pub og Posten. Google maps. 

Det uformelle og tillitsbaserte banksystemet hawala brukes til pengeoverføringer i Midtøsten, India, Nord-Afrika og på Afrikas horn der mange land mangler infrastruktur for et velfungerende bankvesen. Ønsker man å overføre penger fra f.eks. Norge, gis kontanter til en hawala-megler som bruker sitt nettverk og betaler ut pengene til en avtalt motpart i f.eks. Somalia.

Nå har Finanstilsynet trukket tilbake TTC Finans‘ konsesjon for å drive finansvirksomhet. Tilsynet legger lite imellom i begrunnelsen for tilbakekallelsen, skriver DN (bak mur).

Hvitvasking og terrorfinansiering er bare blant noen av Tilsynets ankepunkter mot «foretakets meget høye iboende risiko for hvitvasking og terrorfinansiering». TTC sier det har bedret rutinene, noe Tilsynet mener i så fall er langt fra tilstrekkelig, og slår fast at det er «alvorlig at hvitvaskingsrutinen, slik den forelå på tilsynstidspunktet, ikke reflekterte foretakets geografiske risiko».

I borgerkrigsherjede Somalia herjer blant annet terrororganisasjonen al-Shabaab, som er tilknyttet al-Qaida.

TTC opplyser selv til Tilsynet at 352 av foretakets kunder er underlagt såkalt «forsterkede kundetiltak», noe som skulle tilsi ekstra varsomhet med hensyn til kontroll med tanke på nettopp hvitvasking og terrorfinansiering.

 

TTC har også kontor i Grønlandsleiret 1.

Alle finansforetak har plikt til å varsle Økokrim ved mistanke om mistenkelige forhold. TCC rapporterte i ett år regnet fra juli 2018 kun om ett mistenkelig forhold til Økokrim, noe Tilsynet mener «står i et sterkt misforhold til hva som er et rimelig og naturlig antall mistenkelige forhold for foretaket, hensett til virksomhetens risikoprofil». Tilsynet har ved stikkprøver også avdekket misbruk av identiteter og at penger er blitt sendt ut av Norge og til Somalia under falske navn.

Tilsynet fremholder også at fremlagt dokumentasjon har vært til dels uleselig, og på generell basis mangelfull. Mangel på svar og mangelfull risikostyring, opplæring, kontrollrutiner og sikring av klientmidler er andre saker Tilsynet påpeker.

Hawalavirksomhet er ikke ulovlig så lenge man har konsesjon i henhold til lov om finansieringsvirksomhet og har en grunnkapital som sikrer klientmidlene, skriver DN videre. Det ligger imidlertid i forretningskonseptet natur at det blir utfordrende å drive god kontroll. Og når det oppstår skjevheter i transaksjonsbildet ved at det f.eks. mer penger fra Norge til Somalia enn motsatt vei, må hawalameglerne jevnlig flytte kontanter fysisk med kurerer til utbetalingslandet, altså til Somalia.

Vi snakker kofferter fulle av penger:

TTC Finans registrerte ifølge Valutaregisteret 52 fysiske utførsler av kontanter i 2019, til og med november. Utførslene via Oslo lufthavn på Gardermoen var på gjennomsnittlig ni millioner kroner, det høyeste på 16 millioner kroner.

Det betyr at bare dette ene foretaket, TTC Finans, på 11 måneder i fjor fysisk fraktet og deklarerte rundt 468 millioner kroner i kontanter på Gardermoen.

«Finanstilsynet konkluderer at foretakets praksis for fysisk transport og utførsel av penger, er grovt uforsvarlig, og således ikke i samsvar med det generelle forsvarlighetskravet i finansforetakloven», heter det avslutningsvis.

Og vi er ikke imponert over at Finanstilsynet ikke for lengst har slått kraftig ned på denne typen virksomhet.

FrP fremmet i fjor forslag om å forby denne typen pengeoverføringer fra Norge.

Mens 42 prosent av alle fra Somalia mottar sosialhjelp, er det en eksplosiv vekst i pengestrømmen fra Norge til Somalia. Først halvår i år ble det sendt 280,4 millioner kroner, eller en vekst på 52 prosent fra samme periode i fjor.

– Vi vet ikke om det er de samme personene som mottar sosialhjelp som sender penger ut av landet. Men tallene viser at det er grunn til å spørre seg om det er en sammenheng, sier Fremskrittspartiets leder, finansminister Siv Jensen, til Nettavisen.

Tall Nettavisen har fått fra Skatteetaten viser at privatpersoner overførte 1,75 milliarder kroner ut av landet første halvår. Dette er overføringer som er rapportert til valutaregisteret, og statistikken viser at land med store innvandrergrupper til Norge mottar høye beløp. […]

Men ingen land er i nærheten av Somalia både når det gjelder vekst i pengestrømmen som sendes, og kronebeløpet. Målt per innbygger i Norge sender somalierne nesten 15 ganger mer penger til hjemlandet enn polakker gjør.

Man kan jo bare spørre seg hvor alle disse pengene som sendes ut av Norge egentlig kommer fra…

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.