Nå har Per Morten Johansen fått endelig «straff» for sin rolle i den grumsete omsorgsbyggsaken i Oslo. Han slapp oppsiktsvekkende billig unna. Det ble med en advarsel, visstnok skriftlig. Hele affæren er blitt en pinlig farse.

Byrådsleder Raymond Johansens bror, Per Morten Johansen, var direktør for den viktige virksomheten Omsorgsbygg i Oslo Kommune.

Der ble han tatt med buksene nede etter å ha ansatt egne familiemedlemmer i godt betalte stillinger, utenom alle normale ansettelsesprosesser. I fjor ble saken kjent i mediene , og Johansen ble sparket fra jobben.

«De siste ukene har det blitt rullet opp hvordan både datteren, svigersønnen og forloveren til direktør Per Morten Johansen ble ansatt i foretaket under ham.

Per Morten Johansen er broren til byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen», skrev Dagbladet i 2018.

Saken kunne lede tankene inn på tilstander man kjenner fra mafiafilmer som beskriver USA på 1950-tallet, med «triksing & fiksing» og generelt suspekte forhold på alle bauger og kanter. Det manglet bare at noen involverte ble kastet i sjøen med en betongkloss festet til bena.

Slik går altså saker og ting for seg i Norges hovedstad per i dag, under ledelse av et rødgrønt byråd. Hvor useriøst kan det bli?

Mange ventet med interesse på å se hvilke følger det hele skulle få, både for lederen av omsorgsbygg selv og for hans bror byrådsleder Raymond Johansen (AP) som faktisk har det øverste ansvaret for denne kommunale virksomheten.

Dette er selvsagt en alvorlig, rett og slett illeluktende sak, som ikke på noe vis hører hjemme i en rettsstat som Norge. Klare regler er brutt, tilliten til kommunen er svekket, det er foretatt ansettelser som kan ha resultert i mangelfull forvaltning av offentlige ressurser.

Alminnelig rettsfølelse tilsa derfor både mulige siktelser og grundig opprydding /hoderulling, i Omsorgsbygg så vel som på politisk nivå i Oslo kommune.

Desto større ble sjokket da man så hvordan dette ble håndtert av hovedstadens ledelse.

Først ble hovedpersonen selv, Per Morten Johansen, behendig «omplassert» til en annen jobb i kommunen, i renovasjonsetaten. Det var visst uaktuelt at han ble kastet «på hodet ut», slik det ville vært en selvfølge i enhver normalt fungerende privat virksomhet.

Jobb i kommunen som er ledet av hans bror, skulle han få beholde. Det er ikke avklart hva han skal gjøre i renovasjonsetaten, utover å motta penger fra skattebetalerne hver måned. Han sitter visstnok i «direktørens stab». Det blir neppe plukking av avfall i parkene.

I sin nye, uspesifikke jobb beholder Per Morten Johansen en lønn de færreste ansatte både i kommunen og andre virksomheter i dette landet kan drømme om.

«Nå har han fått en obskur stilling i Renovasjonsetaten – og hever nesten 1,2 millioner kroner i årslønn», melder nettavisen Ja til bilen i Oslo.

100 000 per måned, altså. Det betyr at hans nye lønn etter å ha bli sparket fra Omsorgsbygg bare er marginalt lavere enn han hadde som direktør i den virksomheten. Litt av en «smekk over fingrene».

Ja til bilen i Oslo forsøkte tidligere i år å nøste opp litt mer omkring enkeltheter i Johansens nye arbeidsdag i renovasjonsetaten. Det var ikke til å bli særlig klok av, og skaper et inntrykk av at de lyssky forholdene i kommunen bare fortsetter. Document beskrev dette i sommer.

Siste ord var imidlertid ikke sagt i affæren. Kommunen skulle nemlig behandle saken og komme frem til en passende reaksjon på de overtramp som var begått.

Var det kanskje her man skulle slå hardt i bordet og statuere et eksempel? Var det nå det skulle sies fra hva man på ansvarlig hold i byen mener om denne typen kokkelimonke og uryddighet i kommunenes egne virksomheter?

De som hadde forhåpninger i den retning, ble dessverre skuffet.

Ifølge NRK er det nå bestemt at Per Morten Johansen skal få en «skriftlig advarsel» som følge av sin opptreden. Det var det hele.

«NRK har også spurt om Oslo kommune vil beklage overfor alle de personer som har gått glipp av muligheten til å konkurrere om å få stillinger i Omsorgsbygg, som følge av praksisen som utviklet seg under Johansens ledelse.

Kommunaldirektør Eli Vorkinn i byrådsavdelingen for næring og eierskap ønsket ikke å stille til intervju med NRK. Og i en e-post til NRK skriver Vorkinn at hun ikke vil svare.»

(Sitatene er forkortet av Document). 

Dermed går livet videre i den Arbeiderpartiledede styringen av Oslo.

Kanskje velgerne her får en forsmak på hvordan et rødgrønt Norge kan arte seg etter valget i 2021?

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!