Per Morten Johansen. Foto: Berit Roald / Scanpix

Per Morten Johansen ble ble fjernet fra det kommunale Omsorgsbygg etter å ha ansatt egne familiemedlemmer. Nå har han fått en obskur stilling i Renovasjonsetaten – og hever nesten 1,2 millioner kroner i årslønn, melder Ja til bilen i Oslo.

Per Morten Johansen er bror til Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Han måtte gå av som direktør for Omsorgsbygg i fjor, etter at det ble avslørt at han hadde brutt norsk lov og kommunens regler. Hans forlover, datter og svigersønn hadde blitt ansatt i det kommunale selskapet. Jobbene var ikke offentlig utlyst, slik reglene tilsier, og derfor ikke mulig for andre å søke på.

Som direktør i Omsorgsbygg hadde Per Morten Johansen høyere lønn enn både ordføreren og sin bror byrådslederen. Lønnen han har nå, som ansatt i Renovasjonsetaten, er bare marginalt lavere.

En noe forvirret samtale utspant seg da Ja til bilen i Oslo ringte til Renovasjonsetaten:

– Hei, jeg skulle gjerne snakke med Per Morten Johansen?

– Per Morten Johansen?

– Ja.

– Per Morten Johansen? Nei, han har jeg aldri hørt om. Skal han jobbe i Renovasjonsetaten?

– Ja.

– Ok, da søker jeg … skal vi se … jeg finner en som heter Per Johansen som er vedlikeholdsingeniør.

– Denne mannen heter Per Morten?

– Ok. Skal vi se, nå søker jeg på alle Johansen. Nei, ingen Per Morten. Hvem er han?

– Han er broren til byrådslederen og ansatte kjerring, unger, venner og sikkert elskerinner da han var sjef i Omsorgsbygg, og han fikk jo sparken.

– Å han, ja. Jobber han her? Dette må jeg sjekke … pause … jo, jammen i meg. Per Morten Johansen jobber i Sommerrogata. Skal jeg sette over?

– Gjerne, men hva er hans stillingstittel?

– Det står det ingenting om.

Ring, ring, ring, ring. Abonnenten svarer ikke.

At Johansen har arbeidssted Sommerrogata, betyr at han trolig har beholdt sitt kontor hos Omsorgsbygg, skriver Ja til bilen, som har forsøkt å komme i kontakt med Per Morten Johansen og HR-sjef i Renovasjonsetaten uten hell.