Kommentar

Det går en gigantisk pengestrøm fra Norge til Pakistan. Bare den deklarerte var på hele 4,4 milliarder kroner fra 2004 til juli 2007. Det bor offisielt bare 30.000 pakistanere i Norge.

Det er radarparet Kjetil Sæter og Einar Haakaas som igjen spar opp interessant stoff om forbindelsen mellom Norge og Pakistan i Aftenposten.

Bakgrunnen er at tidligere Kripos-sjef Arne Huuse har ledet et utvalg som har utredet forslag til politisamarbeid med Pakistan.

Hvor stor den reelle summen er, vites ikke. Men på en avgang ble det funnet smuglede penger på hver 5. passasjer.

Pengestrømmen fra Norge til Pakistan er større enn de 4,4 milliardene som er registrert i valutaregisteret. Tollvesenets stikkprøver på Gardermoen av passasjerer på vei til Pakistan har avdekket smugling av mange millioner kroner.

– De få stikkprøvene som Tollvesenet har foretatt, er veldig interessante. Bare på en eneste flight er det oppdaget valutasmugling hos hver femte passasjer – totalt 1,4 millioner kroner i ett fly. Det er grunn til å anta at det smugles betydelige beløp fra Norge til Pakistan, sier Arne Huuse.

Sæter og Haakaas var det som rullet opp drosjesvindelen i Oslo, omfattende 550 millioner kroner. Saken er så eksplosiv i seg selv at man kanskje går stille i dørene om spørsmål som melder seg: hvorfor er det fortsatt slik at Tollvesenet ikke automatisk får beskjed om skattekrav?

Avsløringen av saken tyder på at myndighetene har kviet seg for å gå for «hardt» til verks – hardt vil si å håndheve norsk lov – fordi det ville kompromittere – stigmatisere på offisielt språk – for mange i en bestemt etnisk gruppe.

Også Aftenosten ser ut til å kvie seg for å «ta den helt ut», og stille de spørsmål som naturlig melder seg; om samfunnslojalitet, og myndighetenes unnfallenhet.

Det er kommet frem at beløp som inndras ved avslørt valutasmugling tilbakeleveres etter en stund mot et fratrekk på ca. 3- 5 % av beløpet. Ved mistanke om kriminalitet i andre sammenhenger er det omvendt bevisbyrde: hvis personen ikke kan sannsynliggjøre hvor pengene kommer fra, blir de inndratt av statskassen, feks i saker med narko og smuglersprit. Drosjesjåførene i Oslo har svindlet staten for 550 millioner og en stor del er ført ut av landet. Likevel har trafikken kunnet pågå i årevis, og valutasmuglerne har fått igjen 95 % av pengene.

Hvilket signal sender det til det pakistanske miljøet?

Ingen vet hvor mye som smugles, men flere av drosjesvindlerne i Oslo er tatt med bagasjen full av sedler. Minst 550 millioner kroner er ifølge ligningsgranskerne unndratt beskatning i den store drosjesvindelsaken. Aftenposten kjenner til at de aller største drosjejukserne, som har millioner i utestående skattekrav, i årevis har smuglet ut penger. Noen er tatt flere ganger. Flere stikkprøver og presseomtale har ført til at metodene endres. Nå deklarerer mange kontanter hos Tollvesenet på forhånd. Risikoen for at pengene beslaglegges er da faktisk mindre.

Men heller ikke i dag er offentlige registre samkjørte. Flere av drosjesvindlerne har store skattekrav. Men, skriver Sæter, Tollvesenet vet ofte ikke om det. De som deklarerer pengene ved utførsel løper ingen risiko.

Har man med over den tillatte grensen på 25.000 må pengene deklareres. Det gjør man på et skjema hos Tollvesenet. Pengene er da sporbare.

Men Tollvesenet har bare unntaksvis informasjon om skattekrav mot enkeltpersoner. Dermed beslaglegges ikke pengene selv om en person har et stort skattekrav hengende over seg. Blir den samme personen tatt for forsøk på smugling, havner pengene trolig i statskassen.

Pengene har nå også begynt å flyte andre veien – tilbake til Norge. Politiet mistenker at de utsmuglede pengene kommer tilbake som hvite, ved å oppgi at de er arv, gave etc.

Det var denne returstrømmen, som i forhold til «eksporten» er liten, som Huuse-utvalget skulle se på. Men mye tyder på at man burde se på hele problemkomplekset med overførsel av verdier fra Norge til Pakistan. 4,4 milliarder på 30.000 mennesker på 3,5 år er vanvittig mye penger, og det er ikke en gang alt.

Man får mistanke om at utviklingen er ute av kontroll, og at myndighetene kvier seg for å ta fatt. Man må tråkke på for mange tær. Æren vil bli krenket, også til de som ikke svindler. Prisen er at en etnisk gruppe blir korrupt, med de følger det får for andre innvandrergrupper og på lengre sikt Norge som samfunn: korrupsjonen vil bre seg også i Norge.

4,4 mrd ut – 170 mill. tilbake