Staten har siden 1987 pøst ut flere hundre millioner kroner til innvandrerforeninger som i hovedsak er organisert etter etniske skillelinjer. Kontrollen med hvordan pengene anvendes er svak, viser en rapport fra Rogalandsforskning. En lesverdig artikkel av Einar Haakaas, Olga Stokke og Alf Endre Magnussen i Aftenposten, ruller opp det som etter hvert er blitt et […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.