UDIs kompetanseteam mot tvangsekteskap mener at problemet med tvangsekteskap og dumping av barn i utlandet øker. Særlig peker Pakistan og Irak seg ut som problemområder. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem advarer nå foreldre mot å sende sine norskfødte barn på skoler i sine tidligere hjemland.

I en serie artikler har VG omtalt tre meget grove tilfeller av bortføring, barnedumping og tvangsekteskap. Felles for alle sakene er at de norskfødte jentene er blitt sendt til hjemlandet for å lære mer om foreldrenes kultur og religion. Der har de så blitt tvunget inn i ekteskap eller er lovet bort til giftermål mot sin vilje.

– VG har beskrevet hårreisende eksempler, som viser at tvangsekteskap og barnedumping er et stort problem i det skjulte, sier Bekkemellem.

Bekkemellem reagerer på at flere og flere barn født og oppvokst i Norge sendes ut av landet, til det hun beskriver som en «streng oppdragelse og uakseptabel kontroll».

– Barn som tas ut av norsk skole og sendes tilbake til foreldrenes hjemland, er det stikk motsatte av hva vi ønsker, sier statsråden.

Bekkemellem legger til at det er en uheldig utvikling at foreldre velger å sende barna ut av landet de senere forventes å jobbe og bo i. Det bidrar til å hindre barnas integrering, hvilket ikke er til barnas beste. Det er likevel ikke aktuelt for regjeringen å benytte lovgiving for å begrense disse foreldrenes rett til å velge skoleland for sine barn. I stedet vil norske myndigheter fokusere på holdningsendrende arbeid, samtidig som norske skoler, ambassader og barnevern skal styrkes:

– Barn og unge som er i utlandet skal vite at de har mulighet til å få hjelp. Vi styrker ambassadenes evne til gripe inn gjennom de nye integreringsattacheene, sier Bekkemellem.

Statsråden får støtte av stortingsrepresentant Saera Khan, som mener at det er henteektefeller som ønsker at barna skal gå på skole i eget hjemland til tross for deres norskfødte ektefellers betenkeligheter:

– Det blir vanskeligere å ta utdanning eller få jobb her, om man har gått på skole i foreldrenes hjemland, sier Khan.

– Mange som er født her er skeptiske til å sende vekk barna, men har ektefelle gjennom henteekteskap som ønsker skolegang i hjemlandet, fortsetter hun.

VG: Karita advarer innvandrerforeldre

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.