Kommentar

Barne- og familieminister Karita Bekkemellem er klar i sin tale i en kronikk i Dagbladet:

OM NOEN HADDE sagt for tjue år siden at det i Norden i fremtiden vil være mange som ikke vil ha en selvfølgelig rett til selv å velge ektefelle, ville vi antakelig ha blitt sjokkert. Hvis noen i samme åndedrag hadde sagt at det også vil være fedre og brødre som forfølger og dreper sine nærmeste fordi de velger ektefelle av kjærlighet, ville vi hatt vansker med å tro på dem.
Utfordringen i dag er at vi skal sikre alle Nordens borgere trygghet for at de ikke skal bli utsatt for tvang, vold, forfølgelse og drap.

Orheim slår fast et viktig prinsipp:

For meg handler kampen mot tvangsgifte om å sikre alle borgere i Norge en beskyttelse som er en rettsstat verdig.

Hun konstaterer at mange familier fra land som Tyrkia, Pakistan og Marokko betrakter barna som et «verdipapir», de kan bruke for å få flere slektninger til Norge. Det er samme innsikt som Hege Storhaug formidler i sin siste bok. Barn født i Norge er et gullkantet papir. At statsråden omsvøpsløst beskriver situasjonen som den er, er et fremskritt i seg selv. Orheim innrømmer at det har vært mye ønsketenkning og tro på at «det ordner seg».

Har vi vært for godtroende og trodd på at bare vi fikk opplyst om norsk lov så ville vi stoppe ulovlighetene? Har vi trodd at gammel tradisjon fra hjemlandet vil bli erstattet med mer kunnskap og interesse for demokrati og muligheter i Norden? Har vi trodd at inngrodde patriarkalske strukturer kunne endres ved nye lover, våre lover?

Orheim er kontant:

Vi må sammen være villige til å trekke opp skillet mellom hva som er straffbare handlinger og hva som er kultur. Jeg aksepterer ikke at etniske enklaver isolerer seg og reproduserer skadelige tradisjoner, holdninger og ulike typer psykisk og fysisk vold.

At kultur kan være «straffbare handlinger» skurrer nok i ørene til en del av hennes eget parti, for ikke å snakke om SV. Det er i virkeligheten et brudd med romantiseringen av det multikulturelle fellesskap vi ser. Men å omsette det i praksis er den store testen. Regjeringen har kort tid på seg.

Tvangsekteskap og vold uten ære