Det er ikke den tiltalte som uttalte disse ordene. Det er statsadvokat Torstein Lindquisters kommentar etter at en norsk-syrer ble frikjent for å ha tatt med kone og fem barn fra Botnhamn til Syria.

Det var ikke tvil om faktum , men den nye straffeloven kom tiltalte til hjelp. Man skulle tro at en ny straffelov vil ramme bedre enn den gamle, men her er det omvendte tilfelle.

Etter den straffeloven kan en rekke alvorlige straffbare handlinger, blant annet frihetsberøvelse begått av norske borgere i utlandet, bare straffes dersom overtredelsene også er straffbare etter loven i landet der handlingen ble foretatt.

Som kjent hersker en lov etter helt andre prinsipper i sharia-styrte land. Hvis norsk lov ikke skal kunne dømme en norsk borger hvis han har begått handlingene i et land hvor de ikke var forbudt, står vi oppe i en ny rettssituasjon, gitt den store tilveksten av borgere med utenlandsk bakgrunn.

Statsadvokatens kommentar:  – Det er vel ingen som kan tenke gjennom alle situasjoner heller.

Ubaydullah Hussein ble frikjent for trusler mot Amal Aden av tingrettsdommer Dagfinn Grønvik fordi han trodde Aden bodde i Somalia, som er et shariastyrt land. Norsk rettsvesen gjør sharia til likverdig partner og bøyer seg for sharia, med alt det innebærer. Ikke bare undergraver man norsk rettsfølelse, for sharia tillater handlinger som er ansett for grove forvrytelser i Norge, som omskjæring. En slik åpning vil bli brukt til å gjøre norsk rettsfølelse relativ og åpne for anerkjennelse av sharia også i Norge.

http://www.nrk.no/troms/skal-ha-tvunget-familien-med-til-is-hovedstad-_-kan-ikke-straffes-1.12821054