Samme helg som det ble begått en ny gjengvoldtekt i New Delhi, ble det rapportert om en tilsvarende gjengvoldtekt i Sverige. En kvinne på vei hjem ble angrepet av fire menn i en rundkjøring.

Saken ble nevnt i Dagsreyven, men både NRK og andre medier har viet langt mer oppmerksomhet til gjengvoldtekten(e) i India.

Sverige har i lang tid hatt en uhyggelig voldtektsstatistikk. Det har vært mange stygge gjengvoldtekter. De fleste er begått av utenlandske, ikke-europeiske menn. Det er liten tvil om at dette er en av grunnene til at de forties, i Sverige som i Norge. Voldtekter begått av mennesker med en ikke-norsk etnisk opprinnelse er følsomme, spesielt når en gjeng forgriper seg på en enslig kvinne fra en annen gruppe.

Dette vet politikere og journalister. Voldtektene registreres derfor i et lakonisk språk, uten detaljer eller «kjennetegn». Det drives ikke vanlig journalistikk.

Leserne har lært seg til å lese mellom linjene. Den summariske beskrivelsen betyr at det ikke skal stilles spørsmål. Hvor lenge kan denne fortielsen pågå? Seksuelle overgrep rammer som regel langt flere enn bare jenta, også omgivelsene blir preget. Ellers regnes seksuelle overgrep som ekstra graverende ut fra moderne rettsfølelse, og særlig gjengvoldtekt.

Det virker spesielt at man vier gjengvoldtekter i India stor oppmerksomhet, men ikke forhold i våre nære omgivelser. Hvis det var seksuell vold man var opptatt av, burde hjemlige saker interessere mer.

I Namdal tingrett kommer en ekstra stygg sak opp for retten 18. februar:

Fire gutter av utenlandsk opprinnelse skal etter tur ha forgrepet seg på en 12 år gammel jente. Nå må de møte i Namdal tingrett.

– Saken gjelder gjentatte grove overgrep mot en person under 14 år. Ved skjerpende forhold vil det være riksadvokaten som tar ut tiltalene, sier statsadvokat Kaia Strandjord.

Det er hun som er aktor i saken. Strandjord ønsket denne uken ikke å uttale seg i detalj om saken til Adresseavisen. Hun viser til at det generelt sett er komplisert når flere av de involverte er barn under 18 år. Endringer i straffeloven som trådte i kraft i fjor gjør at det likevel kan idømmes lange ubetingede fengselsstraffer dersom retten finner at det er «særlig påkrevd».

Overgrepene det er snakk om, ligger litt tilbake i tid. Ifølge tiltalen skal de unge mennene ha møtt den yngste jenta ved minst tre anledninger og forgrepet seg på henne sammen. Et av overgrepene skal ha skjedd inne på området til en barneskole i nærområdet. Der hadde tre av ungdommene samleie med jenta i skolens inngangsparti og i et huskestativ, ifølge tiltalen. Et annet overgrep skjedde i noe som er betegnet som et «lekehus».

Også overgrepet mot den andre jenta skjedde på området til en skole på stedet.

Adresseavisen betegner overgriperne som svært unge. Er gutter på 15, 16, 17 og 18 år «svært» unge?

Den kriminelle lavalder er 15 år.

Kriminell lavalder er den minste alder en person må være for å kunne bli strafferettslig ansvarlig for en kriminell handling. I Norge er den kriminelle lavalder etter straffelovens § 46 15 år. Den nye straffeloven av 2005, som ennå ikke er trådt i kraft, legger samme alder til grunn i § 20.

– 12-åring utsatt for gjengovergrep

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂