En ny lovendring vedtatt enstemmig i Stortinget øker strafferammen for utviste utlendinger som blir værende i Norge, melder NTB. Fra og med 30. april økes strafferammen fra seks måneder til to år, men hva med å faktisk deportere utviste utlendinger?

Det er for krevende, sier justisminister Moinca Mæland (H), som mener fengselsstraff på opp til to år er avskrekkende nok til at kriminelle utlendinger velger å forlate landet.

Den ny lovendringen skal altså avskrekke allerede kriminelle utlendinger fra å begå kriminalitet i Norge.

– Det er viktig med strenge tiltak som bidrar til at utlendinger som har blitt dømt for alvorlige straffbare handlinger, respekterer avgjørelser om utvisning og forlater landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

En strafferamme på opp til to års fengsel skal bidra til at «utlendinger som har blitt dømt for alvorlige straffbare handlinger, respekterer avgjørelser om utvisning og forlater landet». Smak på den setningen. Hvorfor i all verden skulle mennesker som allerede har begått alvorlige straffbare handlinger la seg avskrekke av to år i fengsel i Norge? De har åpenbart ikke latt seg avskrekke fra å begå alvorlig straffbare handlinger i utgangspunktet.

Et strengt tiltak ville være å deportere uviste utlendinger. At det er krevende er ingen unnskyldning for å la være å beskytte den norske befolkning mot mennesker som har begått alvorlige straffbare handlinger. Enda verre er det å kreve at den norske befolkning skal betale to års fengselsopphold for de kriminelle som nekter å forlate landet de ikke hører hjemme i.

 

Kjøp Thomas Knarviks bøker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.