Gjesteskribent

Judith Horntvedt. Foto: Privat.

Som alle vet begår flere innvandrere i dette landet kriminalitet. Det gjør jo endel nordmenn også, men mange innvandrere blant mine venner og bekjente er virkelig plaget av nyheter om kriminalitet som blir begått av andre innvandrere. Det er ikke tvil om at slikt er vondt å kjenne på for de fleste innvandrere som ikke begår kriminalitet.

Jeg ble nylig oppringt av en venn som snart har bodd i Norge i over 35 år. Hver gang kriminalitet blir begått av innvandrere, føler hun at de lovlydige blir satt i samme bås som de kriminelle. Hun forteller at hun rett og slett blir sint.

Hun ba meg på sterkeste å fortelle vår regjering at de må sende innvandrere ut av landet dersom de begår kriminelle handlinger. De ødelegger for andre innvandrere som ønsker å leve i fred. Det hjelper ikke å sette de utenlandske kriminelle i norske fengsler, fordi våre fengsler er luksuriøse sammenlignet med forholdene der de kommer fra.

Det er et allment kjent faktum at innvandrere er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken. Selv om man justerer for alder og kjønn (slik at de kan sammenlignes med den norske demografiske sammensetningen) vil de likevel være betydelig overrepresentert. Det som er spesielt bekymringsverdig, er to forhold:

  1. Barn av innvandrere er mer overrepresentert enn ordinære innvandrere.
  2. Flyktninger er mer kriminelle enn andre innvandrergrupper.

Det første forholdet forteller oss at integrasjonstiltakene som har vært prøvd så langt, har feilet. Man skulle tro at barn av innvandrere blir mindre kriminelle fordi de integreres, men det motsatte er tilfelle! Det triste er at de ofte er norske statsborgere, og vi kan ikke bare utvise dem.

Det andre forholdet er bare tragisk. Her tar vi imot folk som trenger beskyttelse, og så takker de oss ved å være mer kriminelle enn andre innvandrere. Dette er heldigvis noe vi kan gjøre noe med. Vi kan kopiere prinsipper fra USA, hvor flyktninger (og andre innvandrerkategorier) som begår visse kriminelle handlinger kan bli deportert.

Jeg kan allerede høre enkelte folk argumentere med at «vi kan jo ikke sende folk tilbake til steder de kan bli forfulgt». Men jeg spør: Burde ikke de kriminelle innvandrerne ha tenkt på det før de begikk alvorlige lovbrudd? Så lenge man vet konsekvensene når man blir innvilget oppholdstillatelse, er det opp til hver enkelt om man vil ta risikoen.

Det er flere grunner til å utvise innvandrere som blir dømt for forbrytelser.

  1. Allmennpreventive hensyn. Vi ønsker ikke å ha kriminelle i landet som vi ikke behøver å ha her. Når det ryktes at man blir utvist, vil Norge bli et mindre attraktivt mål for råtne epler. Ved å fjerne forbrytere fra samfunnet, vil vi også beskytte lovlydige innbyggere. Det er sikkert mange voldtektsofre som vil føle seg tryggere hvis de vet at gjerningsmenn ikke kan komme tilbake og gjenta sine skjenselsgjerninger.
  2. Integrasjon. Lovlydige innvandrere blir satt i samme bås som de kriminelle. Hvis vi vet at forbryterske innvandrere blir sendt ut, vil folk sannsynligvis få en mer positiv holdning til nye landsmenn. Vi vil ikke så ofte tenke på dem som potensielle skurker og vold(tekt)smenn, men heller som vanlige, lovlydige borgere.

Et annet tiltak som vil kunne avskrekke innvandrere fra å begå forbrytelser, vil være å «kjøpe» fengselsplasser i deres hjemland. Norske fengsler er som regel mer behagelige enn fengsler i de kriminelles hjemland. De mest «forbryterske» innvandrergruppene er folk fra Kosovo, Somalia, Afghanistan, Irak og Iran (2017-tall). Jeg kan ikke tenke meg at det er bedre å tilbringe tid bak murene i de landene enn i Norge. Når de er ferdig sonet, får de ikke komme tilbake til Norge.

Akkurat som nordmenn er de fleste innvandrere lovlydige. For deres del og vår egen del bør vi redusere antall kriminelle innvandrere. Det gjør vi ikke ved å la dem slippe «billig» unna i norske fengsler og bli «belønnet» med fortsatt oppholdstillatelse.

 

Judith Horntvedt er født i Zambia og har bodd i Norge i over 20 år, hvor hun er sykepleier, masterstudent og tillitsvalgt, og gjør veldedig arbeid for utdanning i Zambia.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!