Gjesteskribent

Judith Horntvedt. Privat foto

Jeg hører ofte at innvandrere har problemer med å skaffe seg jobb. Det kommer an på.

Da jeg kom til Norge måtte jeg lære meg språket. Jeg tok vaskejobber mens jeg fortsatte å lære meg norsk. Etterhvert fikk jeg forskjellige lavtlønnede jobber som f.eks. i barnehage og i butikk.

Jeg kjenner mange innvandrere som har tatt et lavt lønnet yrke i starten. Etterhvert som tiden gikk, skaffet de seg god utdanning og kompetanse og de har fått seg gode jobber som de trives med.

Det går an å lykkes, men det krever innsats, vilje og ikke minst tålmodighet.

Jeg mener at når flyktninger kommer hit blir de tatt imot på en god måte og da er det viktig å tilpasse seg det norske samfunnet. En av tingene Norge er kjent for er at nordmenn arbeider hardt. Jeg tar av meg hatten for de forfedrene av nordmenn som jobbet hardt og bygde landet.

En ting jeg undrer meg over er at noen flyktninger ikke setter pris på å komme til Norge. Uansett hvor mye de har betalt og gått gjennom for å komme seg hit, så er det så mange fordeler i Norge at det for meg er luksus. Det minste man kan gjøre er å vise takknemlighet.

De færreste får drømmejobben på første forsøk, og det gjelder alle, også nordmenn. Men som flyktning er det viktig å ikke stille for store krav i begynnelsen. Prøv å være ydmyk og vis takknemlighet. Innsats blir belønnet.

Hvis jeg klarte det, så kan andre innvandrere klare det. Norge er et godt land å leve i. Hvis man ikke liker Norge, ja da kan man for min del bare reise tilbake enn å lage bråk.

Det er også viktig at innvandrere er klar over at det finnes mange nordmenn som er arbeidsledige og som har vanskeligheter med å skaffe jobb. Hvordan kan innvandrere vente å ha spesielle privilegier? Her i Norge skal man behandles likt.

Folk har forskjellig utdanning, Det føles sikkert urettferdig at den ikke blir satt pris på i sitt nye land, men slik er det uansett hvor du reiser i verden. Nordmenn som søker jobb i andre land vil også oppleve at deres utdanning ikke verdsettes og at de må starte lenger ned på stigen.

Kjære innvandrere, særlig kvinner som er ikke i arbeid, kom dere til Nav, søk jobber og kom dere i ut arbeidslivet. Norge trenger mennesker som bidrar til fellesskapet.

 

Først publisert på Judith Horntvedts facebookside.

Judith Horntvedt er født i Zambia og har bodd i Norge i over 20 år. Hun er sykepleier, masterstudent og tillitsvalgt – foruten å gjøre veldedig arbeid for utdanning i Zambia. Artikkelforfatterinnen er medlem av Frp, men skriver her som privatperson.