Judith Horntvedt. Foto: Facebook.

Det snakkes for tiden mye om systemisk rasisme, men hva er det?

Jeg har forsøkt å google, men alt jeg finner er påstander om systemisk rasisme, ingen definisjon eller begrunnelse. Flere med meg mener at systemisk rasisme eksisterer hvis det er innbakt som en del av «systemet», f.eks. hvor det finnes lovverk som diskriminerer eller institusjoner som gjennom prosesser og/eller praksis forskjellsbehandler basert på rase. Finnes slikt i Norge? Eller i USA, for den saks skyld? Jeg har ikke funnet svar, men jeg tviler.

Det eneste jeg har funnet er at det eksisterer mye lovverk i begge land som skal beskytte mot diskriminering på grunn av rase.

Hva er så rasisme? Er det et blikk? Min hvite mann fikk mange blikk da vi var i Zambia, men han oppfattet ikke det som rasisme, bare nysgjerrighet. Kanskje det er slik i Norge også?

Har jeg blitt nektet lån fordi jeg er svart? Absolutt ikke. Sist jeg søkte jobb, var en arbeidsgiver villig til å gi meg høyere lønn for å kapre meg. Ikke akkurat rasisme. Hvis min sønn ikke kommer inn på den skolen han ønsker, er det på grunn av hans karakterer, ikke hans hudfarge.

Slik kan jeg fortsette.

Og slik er det med de fleste innvandrere. Ja, det er nok sant at kvalifiserte folk med utenlandske navn sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, men det er fordi arbeidsgiver frykter at vedkommende ikke kan norsk. Dette rammer polakker og italienere like mye som ugandere og ghanesere. Det har ikke noe med rase å gjøre. At somaliere er innvandrergruppen med høyest arbeidsledighet i Norge, henger nok mere sammen med at de som gruppe generelt har mindre utdanning enn andre innvandrergrupper. Dessuten har de som gruppe størst problemer med å tilpasse seg norsk kultur.

Det finnes mange eksempler på at innvandrere klarer seg veldig bra i Norge. Og det er ikke enkelttilfeller, det er et faktum. Men det er alltid hardt å være innvandrer. Man må jobbe hardere enn innfødte. Det vet enhver nordmann som har emigrert. Men kulturforskjeller blant innvandrergrupper er med på å påvirke grad av suksess. Østasiatere er f.eks. generelt en hardt arbeidende folkegruppe og de klarer seg bra.

Hva er så «hverdagsrasisme»? Når jeg prøver å finne ut noe om det, finner jeg få gode eksempler. Noen av dem er mobbing, men av en type som også hvite blir utsatt for (kallenavn i skolegården, f.eks.). Ett eksempel er faktisk relevant: At man blir nektet å komme inn på et utested åpenbart fordi man er mørkere i huden. Men ellers er det lite å finne.

Men hva hvis vi sammenligner med mobbing? Ifølge FHI er det 63 000 elever som hver måned blir utsatt for mobbing. FHI definerer mobbing som gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere. For at en atferd skal kalles mobbing, er det ikke nok at noen opptrer aggressivt én gang. Det må være gjentatte ganger. Hvis noen blir utsatt for dette på grunn av rase, er det systematisk rasisme, men ikke systemisk.

Jeg tror nok at mobbeofre ville være glade for at det eneste de ble utsatt for er å bli nektet å komme inn på et utested.

Mobbing er mye verre enn «hverdagsrasismen». Mobbere går fysisk og psykisk til verks, og det på en systematisk måte. Hvor mange svarte kan si de har blitt mobbet på grunn av rase? De finnes selvfølgelig, men mobbeofre mobbes oftere på grunn av andre ting. Det er min antagelse, men jeg tror jeg har rett.

Den dagen noen kan komme til meg og påvise konkret – med eksempler – at rasisme er innbakt i lover eller institusjoners praksis, da skal jeg innrømme at systemisk rasisme finnes i Norge. Men jeg tror jeg må vente en stund. Men det skader ikke å huske den gyldne regel. Vanlig respekt og høflighet vil fjerne rasisme.

 

Teksten ble først publisert på Facebook, og gjengitt med forfatterens velvillige samtykke.

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!