Nytt

Den første store kriminalitetsstatistikken i Danmark som tar høyde for opprinnelsesland og oppholdsgrunnlag, viser at asylsøkere er mer kriminelle enn innvandrere som kommer til landet via f.eks. familiegjenforening.

Undersøkelsen fra Danmarks Statistik konkluderer blant annet med at ved overtredelser av straffeloven er asylsøkere vesentlig overrepresentert, og begår nesten dobbelt så mye kriminalitet som etniske dansker.

Overtredelsene av straffeloven som er tatt med i undersøkelsen omfatter sedelighetsforbrytelser, voldsforbrytelser, eiendomsforbrytelser og annet som salg eller smugling av narkotika og forbrytelser mot offentlig myndighet.

Danmarks Statistik opererer med et såkaldt kriminalitetsindeks, der tager højde for aldersmæssige og sociale forhold, og hvor gennemsnittet af den mandlige befolknings kriminalitet sættes til 100.

Her ses det, at flygtninge ligger langt over på 173, mens indvandrere med øvrige opholdsgrundlag, som bl.a. tæller gruppen af familiesammenførte, ligger på 128.
Længe ønsket undersøgelse

»Det er ikke så mærkeligt, at flygtninge er mere kriminelle. Tænk på, hvem det er, der flygter. Det er folk, der kommer fra krigshærgede lande. Desuden er selve det at flygte yderst traumatiserende,« siger integrationskonsulent Manu Sareen, der mener, der er tæt sammenhæng mellem krigstraumer og tilbøjeligheden til kriminalitet.

Den statistiske undersøkelsen som lenge har vært ønsket av politikere, forskere og integrasjonskonsulenter, kartlegger også sammenhengen mellom hvor innvandrerne kommer fra og hyppigheten av kriminalitet. Konklusjonen er at det er innvandrere fra Marokko, Libanon, Somalia og det tidligere Jugoslavia som oftest bryter straffeloven.

Ifølge Manu Sareen er det ikke så mærkeligt.

»Bortset fra Marokko er det alle lande, der i den grad har været hærget af krig, og hvor dem, der kommer her, er traumatiserede. Krigstraumer fører til dårlig skolegang, dårlig ungdomsuddannelse, dårlige venner og førstegangskriminalitet. Herfra går det uhyggelig hurtigt den forkerte vej,« siger Manu Sareen, der ser undersøgelsen som en chance for at målrette indsatsen mod de kriminelle grupper.

»Vi er nødt til at se på, om vores folkeskole overhovedet kan rumme de her unge. Og så mener jeg, at man bør erstatte de kortere fængselsstraffe på op til tre måneder med fodlænke eller samfundstjeneste for at undgå den kriminelle løbebane,« siger han.

Men både Sareen og integrasjonskonsulent Fahmy Almajid er overrasket over at marokkanske innvandrere ligger så høyt på kriminalitetsstatistikken. Almajid forklarer det med at marokkanere sammen med blant andre statsløse palestinensere fra Libanon sjeldent har dansk statsborgerskap, noe som fører til manglende lojalitet til vertslandet:

»Der er en ny undersøgelse i Tyskland, der viser, at de mest integrerede er dem, der har statsborgerskab. Når man har statsborgerskab føler man en større grad af loyalitet over for landet og er dermed heller ikke så tilbøjelig til at begå kriminalitet,« siger Fahmy Almajid. Han mener, at tallene er et udtryk for, at de seneste års integrationspolitik er slået fejl.

»Regeringen har haft alt for travlt med at hjælpe de allerede velfungerende, men har ikke gjort meget for den svageste gruppe. Indvandrere fra Libanon, der ligger højt i kriminalitetsstatistikken er f.eks. nogle af dem, der er mindst integrerede og bor i de socialt belastede områder,« siger Fahmy Almajid.

Det er litt over 340.000 innvandrere og etterkommere fra ikke-vestlige land i Danmark. 106.000 av disse kategoriseres som asylsøkere. Samlet utgjør ikke-vestlige innvandrere og deres etterkommere rundt 6 prosent av befolkningen.

Det er forøvrig store forskjeller blant de forskjellige innvandrergruppene. Innvandrere fra nordeuropeiske land som Tyskland, Polen, Sverige og Storbritannia begår omtrent halvparten så mange forbrytelser som etniske dansker når man tar høyde for de forskjellene som typisk kommer av aldersforskjell og sosioøkonomisk status i gruppene.

Innvandrere fra land som Vietnam, Afghanistan og Irak har litt flere straffelovsovertredelser enn dansker, mens innvandrergrupper fra hhv. det tidligere Jugoslavia, Libanon (palestinensere), Somalia og Marokko, som alle begår mer enn dobbelt så mye straffelovs-kriminalitet.

Jyllands-Posten: Undersøgelse: Flygtninge er de mest kriminelle

Danmarks Statistik – Indvandrere i Danmark 2008